Mitomania - czym jest uzależnienie od kłamstwa - Ranking Ośrodków Terapii

Mitomania, znana również jako pseudologia fantastica lub kompulsywne kłamanie, jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się nałogowym kłamaniem. Osoby z mitomanią kłamią w sposób ciągły i często bez wyraźnego powodu. Mitomania jest skomplikowanym i trudnym do zrozumienia zaburzeniem, które ma poważne konsekwencje zarówno dla osoby cierpiącej na to zaburzenie, jak i dla jej otoczenia. W niniejszym artykule przyjrzymy się, czym jest mitomania, skąd się bierze, jakie są jej objawy i skutki, oraz jakie metody leczenia są dostępne. Omówimy również kilka przypadków znanych mitomanów, aby lepiej zrozumieć, jak to zaburzenie może wpływać na życie ludzi.

Spis treści

 • Definicja mitomanii
 • Przyczyny mitomanii
  • Czynniki psychologiczne
  • Czynniki biologiczne
  • Czynniki społeczne
 • Objawy i diagnoza mitomanii
 • Skutki mitomanii
 • Leczenie mitomanii
  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
  • Terapia psychodynamiczna
  • Farmakoterapia
  • Wsparcie społeczne i edukacja
 • Znani mitomani
 • Podsumowanie
 • Bibliografia

 

Definicja mitomanii

Mitomania jest zaburzeniem psychicznym, które charakteryzuje się kompulsywną potrzebą kłamania. Kłamstwa te są często skomplikowane i szczegółowe, a osoba cierpiąca na mitomanię zazwyczaj nie czerpie bezpośrednich korzyści z kłamania. Zamiast tego, kłamstwa mogą służyć jako mechanizm obronny lub sposób na radzenie sobie z trudnymi emocjami. Według American Psychiatric Association (APA), mitomania nie jest oficjalnie uznawana za odrębne zaburzenie w DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ale jest często związana z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak osobowość histrioniczna, osobowość borderline, czy osobowość narcystyczna.

 

Przyczyny mitomanii

Przyczyny mitomanii są złożone i wynikają z interakcji różnych czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych. Pierwszymi czynnikami, które można wskazać, są te związane z psychologią jednostki. Osoby cierpiące na mitomanię często mają niską samoocenę i poczucie własnej wartości, co może prowadzić do potrzeby stworzenia fikcyjnej rzeczywistości, w której czują się lepiej lub bardziej interesująco. Kłamstwa stają się wówczas mechanizmem obronnym, pozwalającym im ukryć swoje prawdziwe uczucia i myśli, a jednocześnie budować wokół siebie obraz osoby bardziej interesującej czy godnej uwagi. Innym czynnikiem psychologicznym mogą być trudności w radzeniu sobie z rzeczywistością i konfrontacją z trudnymi emocjami. Osoby z mitomanią mogą kłamać jako sposób na uniknięcie napięcia emocjonalnego, lęku czy depresji. Kłamstwa stanowią rodzaj ucieczki przed rzeczywistością, pozwalając na chwilową ulgę od uczuć, które są trudne do zniesienia.

Warto również zauważyć, że przyczyny mitomanii mogą być różne dla każdej osoby i wynikają z indywidualnych doświadczeń, genetyki i osobowości. Dlatego też leczenie mitomanii musi być indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta i uwzględniać różnorodne czynniki wpływające na rozwój tego zaburzenia.

Czynniki psychologiczne

Mitomania może wynikać z głęboko zakorzenionych problemów psychologicznych, takich jak niska samoocena, potrzeba uznania i akceptacji, czy trudności w radzeniu sobie z rzeczywistością. Osoby z mitomanią często używają kłamstw jako sposobu na zbudowanie bardziej atrakcyjnej wersji siebie lub na uniknięcie konfrontacji z trudnymi emocjami. Mitomania może być również związana z traumatycznymi doświadczeniami z przeszłości, które prowadzą do potrzeby tworzenia alternatywnej rzeczywistości.

 

Czynniki biologiczne

Niektóre badania sugerują, że mitomania może mieć podłoże biologiczne. Badania neurobiologiczne wskazują na możliwe różnice w funkcjonowaniu mózgu u osób z mitomanią, w szczególności w obszarach odpowiedzialnych za kontrolę impulsów i podejmowanie decyzji. Na przykład, badania przeprowadzone przez Yang i in. (2005) wykazały, że osoby z kompulsywnym kłamaniem mogą mieć zmniejszoną ilość istoty białej w korze przedczołowej, co może wpływać na ich zdolność do kontrolowania impulsów i oceny konsekwencji swoich działań.

 

Czynniki społeczne

Społeczne i środowiskowe czynniki również odgrywają rolę w rozwoju mitomanii. Osoby, które dorastały w środowisku, gdzie kłamstwo było akceptowane lub nawet nagradzane, mogą być bardziej podatne na rozwinięcie kompulsywnego kłamania. Ponadto, presja społeczna i oczekiwania dotyczące sukcesu i statusu mogą skłaniać niektóre osoby do kłamania w celu osiągnięcia tych celów.

 

Mitomania - czym jest uzależnienie od kłamstwa, diagnoza, leczenie - Ranking Ośrodków Terapii

Objawy i diagnoza mitomanii

Mitomania objawia się przede wszystkim przez ciągłe, kompulsywne kłamanie. Osoby z mitomanią często tworzą skomplikowane i szczegółowe historie, które są trudne do zweryfikowania. Kłamstwa te mogą dotyczyć różnych aspektów życia, od drobnych codziennych spraw po ważne wydarzenia i relacje.

Diagnoza mitomanii jest trudna, ponieważ osoby cierpiące na to zaburzenie często nie zdają sobie sprawy z problemu lub nie chcą przyznać się do kłamstwa. Psychiatrzy i psychologowie diagnozują mitomanię na podstawie wywiadów klinicznych i obserwacji zachowań pacjenta. Ważne jest, aby wykluczyć inne zaburzenia psychiczne, które mogą być przyczyną kompulsywnego kłamania.

 

Skutki mitomanii

Skutki mitomanii są poważne i mogą dotyczyć różnych aspektów życia osoby cierpiącej na to zaburzenie.
Mitomania może prowadzić do poważnych problemów w relacjach interpersonalnych. Kłamstwa niszczą zaufanie i mogą prowadzić do konfliktów z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Osoby z mitomanią często tracą bliskie relacje, co może prowadzić do izolacji społecznej i poczucia samotności. Kompulsywne kłamanie może również prowadzić do problemów zawodowych. Osoby z mitomanią mogą mieć trudności w utrzymaniu pracy, ponieważ ich kłamstwa mogą wyjść na jaw i prowadzić do zwolnienia lub degradacji. Mitomania może również wpłynąć na zdolność osoby do podejmowania odpowiedzialnych decyzji zawodowych i zarządzania swoimi obowiązkami.
Osoby z tym zaburzeniem często obawiają się, że ich kłamstwa zostaną odkryte, co prowadzi do ciągłego napięcia i niepokoju. Mitomania może również prowadzić do poczucia winy i wstydu, co pogłębia problemy emocjonalne i może prowadzić do depresji.

 

Leczenie mitomanii

Leczenie mitomanii jest trudnym i długotrwałym procesem, ale możliwym do przeprowadzenia. Najskuteczniejsze metody leczenia obejmują terapię poznawczo-behawioralną (CBT), terapię psychodynamiczną, farmakoterapię oraz wsparcie społeczne i edukację.

 

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia mitomanii. CBT pomaga pacjentom zidentyfikować i zmienić myśli oraz zachowania prowadzące do kompulsywnego kłamania. Terapeuci pracują z pacjentami nad rozwijaniem zdrowszych wzorców myślenia i radzenia sobie z trudnymi emocjami bez uciekania się do kłamstw. “CBT jest uznawana za najskuteczniejszą metodę leczenia kompulsywnego kłamania, pomagając pacjentom zmienić ich destrukcyjne wzorce myślenia i zachowania” (Dike, 2008).

 

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna koncentruje się na odkrywaniu ukrytych konfliktów i traum z przeszłości, które mogą być przyczyną mitomanii. Terapeuci pomagają pacjentom zrozumieć, jak ich przeszłe doświadczenia wpływają na obecne zachowania i emocje. Terapia psychodynamiczna może być szczególnie pomocna dla osób, które mają głęboko zakorzenione problemy emocjonalne, prowadzące do kompulsywnego kłamania.

 

Farmakoterapia

W niektórych przypadkach farmakoterapia może być pomocna w leczeniu mitomanii, zwłaszcza gdy zaburzenie to współwystępuje z innymi problemami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe. Leki antydepresyjne i przeciwlękowe mogą pomóc w złagodzeniu objawów tych zaburzeń, co z kolei ułatwia pracę nad mitomanią w psychoterapii. Ważne jest jednak, aby farmakoterapia była stosowana w połączeniu z terapią psychologiczną, ponieważ same leki nie są wystarczające do rozwiązania problemu kompulsywnego kłamania.

 

Wsparcie społeczne i edukacja

Wsparcie społeczne i edukacja są kluczowe w procesie leczenia mitomanii. Osoby z tym zaburzeniem często potrzebują wsparcia rodziny i przyjaciół, aby skutecznie radzić sobie z problemem. Grupy wsparcia dla osób z mitomanią mogą również dostarczyć cennych zasobów i pomocy w radzeniu sobie z zaburzeniem. Edukacja na temat mitomanii i jej skutków może pomóc pacjentom i ich bliskim zrozumieć istotę problemu i wspólnie pracować nad jego rozwiązaniem.

 

Znani mitomani

Mitomania może dotknąć ludzi z różnych środowisk, w tym również znanych i wpływowych osób. Przykładem znanego mitomana jest słynny pisarz i dziennikarz, Clifford Irving, który w 1971 roku opublikował fałszywą autobiografię Howarda Hughesa, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Irving twierdził, że miał bezpośredni kontakt z Hughesem, co okazało się kompletnym kłamstwem. Innym znanym przykładem jest Frank Abagnale, którego historia została przedstawiona w filmie “Złap mnie, jeśli potrafisz”. Abagnale przez wiele lat oszukiwał i kłamał na temat swojej tożsamości, podszywając się pod pilota, lekarza i prawnika.

 

Podsumowanie

Mitomania, znana również jako kompulsywne kłamanie, jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które ma znaczące konsekwencje dla osoby cierpiącej na to zaburzenie oraz jej otoczenia. Przyczyny mitomanii są złożone i mogą obejmować kombinację czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych. Skutki mitomanii są poważne i mogą obejmować problemy w relacjach interpersonalnych, zawodowych oraz emocjonalnych. Leczenie mitomanii wymaga kompleksowego podejścia, które obejmuje terapię poznawczo-behawioralną, terapię psychodynamiczną, farmakoterapię oraz wsparcie społeczne i edukację. Dzięki odpowiedniemu leczeniu osoby z mitomanią mogą nauczyć się kontrolować swoje impulsy do kłamania i odzyskać zdrowie oraz równowagę w życiu.

 

Bibliografia

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
Dike, C. C. (2008). “Pathological lying: Symptom or disease?” Psychiatric Times, 25(1).
Yang, Y., Raine, A., Lencz, T., Bihrle, S., LaCasse, L., & Colletti, P. (2005). “Prefrontal white matter in pathological liars.” British Journal of Psychiatry, 187, 320-325.
Ford, C. V. (1996). Lies! Lies!! Lies!!! The Psychology of Deceit. American Psychiatric Press.
Hare, R. D. (1999). Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopaths Among Us. Guilford Press.
Ekman, P. (2009). Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage. W.W. Norton & Company.