Ranking ośrodków terapii, Manipulacja osób uzależnionych od alkoholu – szantaż emocjonalny