Listy płynące z serca

Jak alkoholik manipuluje uczuciami?

Jak alkoholik manipuluje uczuciami?

Manipulacja to wywieranie wpływu na drugą osobę w taki sposób, aby myślała bądź zachowywała się zgodnie z założeniami manipulatora. To również wzbudzanie konkretnych emocji czy ukształtowanie przekonań. Takie działania mają na celu skłonienie drugiej osoby do realizowania założeń, wyznaczonych przez manipulatora. Manipulacja to częsta broń osób uzależnionych, którzy poprzez swoje kłamstwa starają się ukryć istniejący problem.