Listy płynące z serca

Rodzina dysfunkcyjna – charakterystyka i wpływ na potomstwo

Rodzina dysfunkcyjna – charakterystyka i wpływ na potomstwo

Rodzina dysfunkcyjna to rodzina, w której występują problemy emocjonalne, interpersonalne, a często także problemy związane z nadużywaniem substancji szkodliwych. Takie rodziny charakteryzują się niezdrowymi wzorcami zachowań, niską jakością komunikacji i niewłaściwymi sposobami radzenia sobie z trudnościami.

Jak przeprowadza się hipnozę regresyjną?

Jak przeprowadza się hipnozę regresyjną?

Hipnoza regresyjna pomaga w dotarciu do wydarzeń z przeszłości, nawet tych z poprzednich wcieleń, co pozwala na znalezienie źródła problemu. Jako że często nieświadomie tkwimy w pewnych schematach, seans hipnozy regresyjnej pomaga z nimi zerwać i zacząć nowe, świadome życie bez ograniczających blokad i lęków.