Placówki medyczne to miejsca, w których muszą być przestrzegane najwyższe standardy higieny. Konieczna jest zatem systematyczna dbałość zarówno o narzędzia czy sprzęt, jak i samo wnętrze gabinetu wraz z wyposażeniem. Stosowanie się do zasad i wymogów związanych z zachowaniem higieny, stanowi podstawę bezpieczeństwa pracy lekarzy i pielęgniarek oraz chroni pacjentów przed zagrożeniem.

Jaka jest specyfika gabinetów lekarskich?

Gabinety lekarskie to miejsca, które są szczególnie narażone na występowanie wszelkich drobnoustrojów, wirusów, grzybów czy innych patogenów. W takich miejscach istnieje nakaz przestrzegania wszelkich procedur związanych z dezynfekcją i higieną. W przeciwnym wypadku zarówno personel medyczny, jak i pacjenci, narażeni są na infekcje czy zakażenia. Ważne jest zatem, aby każdy gabinet lekarski był systematycznie utrzymywany w nieskazitelnej czystości. To właśnie regularna dbałość warunkuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu.

Kluczowym aspektem w utrzymaniu sterylności wnętrza, jest jego odpowiednie wyposażenie. Mowa tutaj zarówno o odpowiednim doborze mebli oraz sprzętu, jak i przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad wyposażenia gabinetów lekarskich, które są określone w stosownym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Znajdują się tam zapisy dotyczący materiałów wykończeniowych, światła czy niezbędnych wymagań higienicznych.

Regularna dbałość o wnętrze gabinetu lekarskiego oraz higienę rąk personelu medycznego jest niezwykle ważna. Lekarze mają bezpośredni kontakt z chorymi osobami i są szczególnie narażeni na wszelkie zarażenia. Wyposażenie, takie jak na przykład leżanka do gabinetu lekarskiego, na której przeprowadza się badania, musi być odpowiednio zabezpieczona i dezynfekowana po każdym pacjencie. Dodatkowo należy systematycznie odkażać sprzęt oraz narzędzia służące do badań czy zabiegów. Miejsca, w których przeprowadzana jest procedura medyczna, musi cechować się odpowiednim przygotowaniem oraz nieskazitelną czystością.

Jednym z najczęściej dezynfekowanych mebli w gabinecie lekarskim jest kozetka lekarska, dostępna do kupienia tutaj: https://www.meble-medyczne.pl/kategoria-produktu/kozetki-lekarskie/

Jakie wyzwania dla higieny generują gabinety lekarskie?

Pacjenci wchodzący do gabinetów lekarskich, mogą przynosić wszelkie drobnoustroje, które będą stanowiły zagrożenie. Może to być zarażenie, grzyby czy wirusy. Stąd też istnieje ryzyko przeniesienia infekcji na lekarza oraz pozostały personel medyczny. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest kontakt z osobą chorą twarzą w twarz i możliwy odruch kaszlowy w trakcie badania.

Zakażenia są przenoszone różnymi sposobami, np. poprzez drogi oddechowe lub krew. Okres jesienno-zimowy charakteryzuje się nasileniem zachorowań na grypę bądź infekcji grypopodobnych, które z łatwością mogą być przeniesione z pacjenta na personel medyczny. Skaleczenie lekarza bądź osób pomocniczych może skutkować zarażeniem wirusami szerzącymi się przez krew, np. zapalenie wątroby typu B. Innym zagrożeniem są zmiany chorobowe, znajdujące się w jamie ustnej pacjentów.

W sytuacji, kiedy podczas badań nie są przestrzegane zasady bezpieczeństwa, wówczas może dojść do przeniesienia bakterii z pacjenta na lekarza bądź odwrotnie. Zdarza się również, że drobnoustroje osiadają na sprzęcie medycznym. Co ważne, ryzyko infekcji nie dotyczy wyłącznie personelu, ale także i pacjentów, którzy mogą się zarazić wskutek kontaktu z pracownikiem medycznym lub w trakcie wykorzystania skażonego sprzętu. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy nie są przestrzegane stosowne procedury, co zdarza się niezwykle rzadko.

Epidemiolodzy jednoznacznie wskazują, że do zakażeń najczęściej dochodzi wskutek braku odpowiedniej higieny rąk lekarzy i zazwyczaj przenoszone są infekcje wirusowe. Właśnie dlatego kluczowe jest, aby po każdym pacjencie zdezynfekować miejsce pracy oraz zadbać o maksymalną higienę.

Jak zadbać o higienę w gabinecie medycznym?

Każdy gabinet lekarski musi być sterylnie czysty, zapewnia to poczucie bezpieczeństwa zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów. Stosowne przepisy określają wymagania, jakie muszą być spełnione w każdej placówce medycznej. Dodatkowo istnieje szereg sprzętów oraz narzędzi, oferowanych m.in. przez firmę U.B.M – Meble Medyczne, które znacząco usprawniają utrzymanie higieny podczas codziennych obowiązków. Mowa tutaj przede wszystkim o:

  • środkach higieny osobistej, które muszą stanowić podstawowe wyposażenie każdego gabinetu lekarskiego, czyli fartuch, maseczki oraz jednorazowe rękawiczki;
  • preparatach do dezynfekcji, które stanowią obowiązkowe wyposażenie wszystkich placówek świadczących opiekę zdrowotną czy leczniczą. Profesjonalne preparaty, które muszą spełniać określone wymogi, służą nie tylko do dezynfekcji rąk, ale także wnętrza gabinetów oraz wyposażenia czy skóry pacjenta przed wykonywaniem nacięcia. Środki te charakteryzują się zaawansowanymi formułami, które skutecznie likwidują wszelkie, nawet najbardziej odporne patogeny;
  • środkach do dezynfekcji oraz sterylizacji sprzętu, które muszą być odpowiednio dobrane do zastosowania narzędzi oraz materiałów, z jakich zostały wykonane. Z kolei sterylizację przeprowadza się manualnie bądź maszynowo;
  • nakładkach ochronnych na sprzęt – to świetny sposób, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć wyposażenie. Przykładem mogą być tu specjalne podkłady medyczne, które są stosowane do ochrony łóżek czy leżanek do gabinetu lekarskiego.

Oprócz wymienionych zasad higieny konieczna jest również dbałość o wnętrze gabinetu. Codzienne czyszczenie oraz dezynfekcja są niezwykle ważne. Każdego dnia należy dokładnie umyć i zdezynfekować wszelki sprzęt medyczny, urządzenia sanitarne oraz starannie wyczyścić wszystkie uchwyty, ramy, klamki, poręcze, wysięgniki, szafki oraz meble. Dodatkowo należy dbać o czystość umywalek czy pojemników na mydło. Kluczowa jest również dezynfekcja podłogi. Nie należy zapominać o regularnym opróżnianiu koszy na śmieci oraz bieżącym uzupełnianiu ręczników papierowych czy mydła dezynfekującego.  Zasady te odnoszą się do wszystkich pomieszczeń, znajdujących się w miejscu świadczenia opieki zdrowotnej.

Każdy gabinet lekarski musi cechować się nieskazitelną czystością. Jest to konieczność, aby uniknąć zagrożenia związanego z potencjalnym zarażeniem oraz zapewnić bezpieczeństwo zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentom.