Czy zastanawiałeś się jaki ogromny wpływ na dorosłe życie ma wychowanie dzieci przez dorosłych? Jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa i miłości ze strony rodziców? Choroba spowodowana alkoholem w bardzo dużej mierze odbija się na najmłodszych członkach rodziny, którzy w kolejnych etapach swojego życia mają problemy w relacjach międzyludzkich.

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) mają trudności w tworzeniu kontaktów emocjonalnych z drugim człowiekiem nie bez powodu. W rodzinach dotkniętych alkoholizmem często są kłótnie, których świadkiem są właśnie dzieci. Rodzice, którzy powinni kojarzyć się z bezpieczeństwem i wsparciem, stają się w ich oczach największymi wrogami.

 

Niska samoocena wśród dzieci alkoholików

 

Osoby dotknięte syndromem DDA mają wielki problem z samooceną. Są wobec siebie bardzo krytyczne. Brak im pewności siebie. Nic dziwnego. Nigdy nie dostali uwagi i wsparcia emocjonalnego, które jest kluczowe podczas okresu rozwoju. Dorosłe Dzieci Alkoholików mają problemy z zabawą, która nie sprawia im najmniejszej radości. Są głęboko przekonane, że nie zasłużyli na żadną formę rozrywki Posiadają w sobie pewną blokadę, która pozbawia ich czerpania przyjemności z życia. Rzeczywistość postrzegana przez DDA odbiega w znaczny sposób od prawdy. Patrzą wyłącznie przez pryzmat własnych doświadczeń. Śmiało, można , że żyją w fikcji.

Wielka lojalność wśród dzieci alkoholików

 

Kolejną charakterystyczną cechą wśród dzieci alkoholików jest przeolbrzymia lojalność. W dorosłym życiu nierzadko pozostają w niezdrowych związkach, czują się zobowiązani do zachowania lojalności, Przekonani są również, iż sami lepiej potrafiliby ułożyć sobie życie z alkoholikiem. Czego często skutkiem jest nieświadome powielanie zachowań rodziców.
Dorosłe dzieci alkoholików nieustannie poszukują aprobaty i akceptacji. Dążą do ciągłego uszczęśliwiania innych. Na pierwszym miejscu stawiają potrzeby innych zamiast swoich.

 

Jak poradzić sobie z syndromem DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików?

 

Pierwszym krokiem do zostawienia swojej przeszłości za sobą jest uświadomienie sobie problemu, z którym się zmagamy oraz zaakceptowanie jej.
Jeśli podejrzewasz, że powyższe opisy mogą dotyczyć Ciebie lub bliskich Ci osób warto poszukać pomocy w formie terapii.
Rozstanie z przeszłością jest konieczne do tego, by stać się pewną siebie, silną osobą. Głównym Celem terapii jest nauka podstawowych wartości, których nie zaznaliśmy w dzieciństwie, a które odgrywają dużą rolę w jakości naszego życia.
Dorosłe Dzieci Alkoholików są szczególnie narażone na niebezpieczeństwa i trudności związane z wchodzeniem w dojrzałe relacje oparte na seksualnej więzi, zgłaszają też niepokój związany z wyobrażeniem siebie w roli rodzica.

Na czym polega terapia dzieci alkoholików?

 

Terapia DDA polega na tym, aby przerobić swoją przeszłość, by zacząć żyć normalnie mimo dużego obciążenia z dzieciństwa. Psycholog powinien dobrać najlepszą terapię – grupową lub indywidualną. Dobrym pomysłem podczas leczenia jest udział w spotkaniach DDA. W terapii należy dotrzeć do sedna problemu, przyjrzeć mu się z innej perspektywy oraz nabrać dystansu. Psychoterapia może trwać od około roku do nawet kilku lat. Jednym z najtrudniejszych etapów terapii jest próba przebaczenia rodzicowi alkoholikowi – przebaczenie bardzo pomaga uporać się z demonami przeszłości i w pewnym sensie oczyszcza. Czasami psychoterapia nie jest wystarczająca i trzeba rozpocząć farmakoterapię.

 

Jak wygląda życie z Dorosłym Dzieckiem Alkoholika?

 

Dorosłe dziecko alkoholika, wkraczając w związek, wchodzi z dużym bagażem doświadczeń z dzieciństwa. Ma problem z wyrażaniem uczuć, z komunikacją, ciągle żyje z lękiem i boi się odrzucenia, równie bardzo boi się bliskości. Jak partner w związku powinien reagować na takie zachowania? Jak pomóc? Na pewno nie powinno się użalać nad partnerem DDA – powinno się go w miarę możliwości traktować normalnie, tak żeby nie doprowadzić do powielania złych wzorców. Człowiek z syndromem DDA boi się kłótni z partnerem, bo kłótnię myli z agresją. W takim związku nie powinno unikać się kłótni, powinno do nich dochodzić, oczywiście bez agresji, tak aby partner DDA nauczył się wyrażać swoje emocje i przestać je ukrywać.