Zastanawiasz się, dlaczego najczęściej są wybierane prywatne ośrodki leczenia uzależnień? Czy w Polsce jest możliwe leczenie uzależnień na NFZ? Przede wszystkim zapewniają dużo lepszą infrastrukturę i wyższy standard w porównaniu do bezpłatnych placówek. Wynika to z niedofinansowania, co sprawia, że ośrodki NFZ nie zawsze spełniają swoje funkcje.

darmowe leczenie uzależnień

Jak można skorzystać z darmowych ośrodków leczenie uzależnień?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem od alkoholu, to możesz skorzystać z refundacji odwyku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Podjęcie terapii ambulatoryjnej nie wymaga skierowania – potrzebny jest tylko dowód osobisty. Warunkiem koniecznym jest tylko zgłoszenie się w stanie trzeźwości do wybranej placówki, a następnie ustalenie terminu wizyty. Jednak za najskuteczniejszą formę leczenia alkoholizmu uznaje się pobyt w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień. W tym przypadku wymagane jest jednak skierowanie od internisty, psychiatry bądź innego specjalisty. Pamiętaj, że dokument jest ważny jedynie przez 14 dni.

Ze względu na ograniczoną liczbę placówek i personelu, czas oczekiwania może być naprawdę długi. To jeden z najpoważniejszych problemów ośrodków leczenia uzależnień na NFZ. Przede wszystkim wynika to z ograniczonych funduszy, jakie są przeznaczane na ten cel. Szczególnie gdy weźmiesz pod uwagę rosnący problem alkoholizmu w Polsce. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że ta choroba dotyka ok. 700-900 tys. Polaków. Wzrósł także odsetek występowania chorób poalkoholowych. Jednak ten problem nadal jest tematem tabu, co ma realne odzwierciedlenie w pieniądzach, jakie są przeznaczane na modernizację poszczególnych ośrodków, wynagrodzenia specjalistów oraz metody leczenia pacjentów.

Kto może skorzystać z ośrodków NFZ?

Tak naprawdę ośrodki NFZ przyjmują zarówno osoby mające ubezpieczenie, jak i te, które go nie mają. Niezbędne jest tylko posiadanie stosownego skierowania.

Jeśli z bezpłatnego leczenia uzależnienia korzystają osoby, mające ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia, to właśnie z tych środków pokrywane są koszty pobytu. Dotyczy to także małżonków oraz dzieci, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym. Wszystkie niezbędne informacje zostały zawarte w Ustawie z 26.10.1982 roku „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Dlaczego warto wybrać darmowe ośrodki NFZ?

Jakie zalety ma leczenie uzależnień na NFZ? Z pewnością najważniejszą z nich jest brak kosztów samego leczenia. Dzięki temu nawet w przypadku problemów finansowych możesz rozpocząć walkę z nałogiem. Jednocześnie nie musisz obawiać się tego, że leczenie wpłynie negatywnie na domowy budżet.

Warte uwagi jest także to, że z darmowego leczenia może skorzystać praktycznie każdy – bez względu na to, czy jesteś ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia, czy nie. Poza tym leczenie jest możliwe nie tylko dla uzależnionych osób, ale również dla dzieci i współmałżonków. Dzięki temu nawet osoby samotnie wychowujące dzieci mogą zdecydować się na pobyt w tego typu placówce.

Za zaletę można też uznać dostępność różnych form leczenia w ramach ośrodków na NFZ – ambulatoryjnych, dziennych i stacjonarnych. W zależności od metody może być konieczne wcześniejsze okazanie skierowanie od specjalisty. W przypadku leczenia ambulatoryjnego i dziennego nie ma takich wymagań. Wówczas należy zgłosić się do poradni telefonicznie lub osobiście. Następnie pracownicy ustalają termin. Warunkiem koniecznym jest stan trzeźwości oraz pisemna zgoda na rozpoczęcie leczenia. Nie dotyczy to pacjentów skierowanych na terapię przez sąd.

Jakie wady mają ośrodki leczenia uzależnień na NFZ?

Niestety ośrodki NFZ mają wiele wad, które w znaczący sposób wpływają na komfort pacjentów oraz efektywność leczenia. Przede wszystkim zapewniają dużo niższe standardy w porównaniu do prywatnych placówek. Jednak największym problemem jest długie oczekiwanie na zwolnienie się miejsca w danym ośrodku. Niekiedy mowa nawet o kilku miesiącach, które są tak ważne w przypadku każdego uzależnienia.

Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy pacjenci mogą skorzystać z darmowego leczenia. W końcu program NFZ jest ukierunkowany przede wszystkim na walkę z uzależnieniem od:

  • alkoholu,
  • narkotyków,
  • leków,
  • pracy,
  • seksu,
  • Internetu,
  • zaburzeń odżywiania.

Tak naprawdę jest to dość ograniczony zakres, więc nie każda osoba będzie mogła skorzystać z bezpłatnego leczenia.

Oprócz tego ośrodki NFZ mają dość ubogą ofertę terapeutyczną. Brakuje m.in. zajęć dodatkowych, które są dostępne w prywatnych placówkach. Specjaliści podkreślają znaczenie takich aktywności, które zwiększają efektywność leczenia, pozwalają się zrelaksować i zająć myśli. Jedynym wyjątkiem są pojedyncze prywatne ośrodki, mające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wówczas możesz liczyć na wyższy standard i większą liczbę udogodnień.

Do wad darmowych ośrodków NFZ można też zaliczyć ograniczoną ofertę terapeutyczną, brak indywidualnego podejścia oraz leczenie według ustalonych schematów. Poza tym w placówkach może pracować mniejsza liczba specjalistów, przez co brakuje bezpośredniego kontaktu z terapeutami.