Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo

ranking ośrodków terapii, jak wyjść z alkoholizmu
Ośrodek Nefo – wywiad z kierownictwem ośrodka:
-Panią Agnieszką Wódkowską, współwłaścicielką i założycielką Ośrodka,
-Panią Magdaleną Sokół, współwłaścicielką i założycielką Ośrodka.

 

1. Pomysł na założenie ośrodka terapii. Jak rozpoczęła się Państwa przygoda z tak trudną dziedziną jaką jest pomoc osobom uzależnionym?

Jesteśmy siostrami, które razem założyły i prowadzą Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. Pomysł na założenie ośrodka wziął się po prostu z serca. Z chęci dania cząstki siebie drugiemu człowiekowi, który jest w potrzebie. Praca w placówkach leczenia uzależnień oraz kontakt z osobami uzależnionymi pozwoliły na uświadomienie sobie narastającej skali problemu – jakim są uzależnienia zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych.
Jako animatorki tegoż przedsięwzięcia, dołożyłyśmy wszelkich starań aby dobrać zespół pracowników tak, by składał się on z osób kompetentnych, wrażliwych i zawsze gotowych nieść pomoc innym ludziom. Takich, którym nie jest obojętny los i cierpienie drugiego człowieka.
Opracowana przez nas i nasz zespół misja oraz wizja Ośrodka, odzwierciedla wartości jakimi się kierujemy w życiu. Wspólnie wyznaczyliśmy cele pracy, które deklarujemy spełniać wobec naszych klientów. Kwintesencją naszej myśli przewodniej jest: wspólne działanie i chęć pomocy ludziom, którzy są dotknięci uzależnieniem bezpośrednio a także ich rodzinom oraz bliskim. Zdajemy sobie sprawę ile cierpienia przynosi uzależnienie od substancji psychoaktywnych oraz zachowań kompulsywnych. Z dużą uwagą podejmujemy wszelkie starania by nieść pomoc osobom uzależnionym. Otworzyć przed nimi drzwi do wolności i uratować od wszelkiego cierpienia.
My jako organizatorki, wraz z całym naszym zespołem mocno zaangażowaliśmy się w realizację celów oraz misji i wspólnie stworzyliśmy profesjonalną bazę dla pobytu pacjenta w Ośrodku i przeprowadzenia procesu leczenia.
Włożyłyśmy dużo starań w znalezienie odpowiedniego miejsca , aby stworzyć optymalne warunki dla terapii naszych Pacjentów. Rezultatem tych poszukiwań jest – Ośrodek Nefo, który mieści się w malowniczej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Jest to miejsce ciche i spokojne, które sprzyja uporządkowaniu myśli, budowaniu wewnętrznego spokoju i harmonii. W zasięgu ręki znajduje się las i jezioro. Miejsce to jest bardzo urokliwe, emanuje pozytywną energią.

 

2. Naszych czytelników zawsze interesuje zespół terapeutów, czy może Pani w kilku słowach opowiedzieć o Waszych terapeutach, zespole, kierownictwu ośrodka?

Jesteśmy zespołem, który składa się z: psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, sport- terapeutów, psychologów, lekarzy, pielęgniarek. Zatrudniamy również osoby do celów organizacyjnych i administracyjnych.
Wspólnie budujemy dobrą atmosferę w Ośrodku, jesteśmy pomocni, życzliwi i zaangażowani w realizację naszej misji. Cechuje nas motywacja w działaniu, umiejętność komunikacji, empatia , otwartość na potrzeby innych. Jesteśmy odpowiedzialni za pracę całego zespołu a nadrzędną wartością jest dla nas dobro pacjenta. W nasze działania wkładamy dużo serca i naszej energii , reagujemy elastycznie na potrzeby pacjentów , co w efekcie buduje wzajemne zaufanie i pozwala osiągać bardzo dobre efekty terapii.
Wspólna praca terapeutyczna obejmująca różnorodne działania , także te wspomagające terapię, jest konsekwencją holistycznego podejścia do zdrowienia pacjenta.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo

 

A teraz trochę informacji o nas:

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo  Magdalena Sokół Agnieszka Wódkowska

 

  • Agnieszka Wódkowska

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp z. o.o.
Terapeuta uzależnień.
W Ośrodku zajmuje się prowadzeniem terapii. Jest odpowiedzialna za podtrzymywanie relacji z pacjentami po terapii, prowadzi sesje online z osobami po zakończonym pobycie w Ośrodku a także sesje w zakresie motywacji do leczenia.
Jest osobą wrażliwą i empatyczną. Jednocześnie – zdecydowaną w działaniu, dążącą do celu i stawiającą czoła wyzwaniom.

  • Magdalena Sokół

Współwłaścicielka i założycielka Ośrodka NEFO Sp. z o.o.
W Ośrodku Terapii Uzależnień zajmuje się sprawami administracyjnymi, organizacyjnymi, związanymi z prowadzeniem placówki.
Ponadto, koordynuje wprowadzanie elementów praktyki uważności, jogi, relaksacji, medytacji oraz rozwoju wewnętrznego w program uzupełniający terapię. Kieruje się przekonaniem, że prawdziwe spełnienie przynosi praca, która wiąże się z niesieniem pomocy dla innych.

  • Martyna Cegłowska

Jest psychologiem, specjalistą terapii uzależnień. Posiada przygotowanie pedagogiczne. Jest optymistką, pozytywnie nastawioną do ludzi i świata. Cechuje ją szczerość oraz chęć niesienia pomocy innym.

  • Dr Jerzy Aleksander

Właściciel firmy Ars-Medica w Brodnicy, w ramach której prowadzi Dom Pomocy Społecznej oraz placówkę opiekuńczo- leczniczą. Lekarz medycyny. Służący radą i wsparciem, kreatywny, pomocny, wrażliwy na krzywdę i cierpienie innych, empatyczny. Zaangażowany w rozwój Ośrodka.

  • Krzysztof Orłowski

Psychoterapeuta uzależnień wciąż podnoszący swoje kwalifikacje. Sam mówi o sobie : uzależniony, który to uzależnienie poznał do poziomu DNA i zna sposób by z niego wyjść i cieszyć się swym życiem, bez potrzeby spożywania alkoholu czy narkotyków. Pracuje nad tematem leczenia uzależnień od wielu lat, sam będąc od ponad 6 lat osobą trzeźwą i świadomą swej rzeczywistości.
Członek wspólnot : AA, NA oraz Al- anon
Wolny i pełen spokoju, radości i szczęścia człowiek.

  •  Mariusz Kapłoniak

Praktyk uważności, trener Mindfulness. Założyciel Pracowni Uważności. Prowadzi warsztaty i kursy mindfulness oraz cykliczne spotkania pt. „Rozmowy o uważności i rozwoju”. Propagator uważnego i świadomego życia.
Wierzy, że każdy człowiek dzięki swojemu zaangażowaniu i wytrwałości oraz świadomej i uważnej pracy może zrozumieć swoje nawyki, tendencje, mechanizmy obronne i podnieść się z najgłębszych dolin cierpienia, dlatego dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu Mindfulness.

  • Dr Marek Pyskło

Jest lekarzem, praktykuje od 1997 roku.
Doświadczenie w pracy z Pacjentami zdobył dzięki pracy w Klinice Psychiatrii Akademii Medycznej w Bydgoszczy, Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu, Poradni Zdrowia Psychicznego w Brodnicy.
Specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, a dla uzyskania możliwie najlepszych wyników terapii – nieustannie współpracuje z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, tak aby pomóc każdemu pacjentowi jak najlepiej.

  • Krystyna Ćwiklińska

Magister pielęgniarstwa z wieloletnim stażem. Współpracuję z Ośrodkiem Nefo. Świadczę usługi pielęgniarsko-opiekuńcze dla pacjentów podczas detoksu oraz w trakcie terapii.
Z natury jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata, pogodną, empatyczną. Praca z ludźmi daje mi mnóstwo satysfakcji i spełnienia.

Magister pielęgniarstwa z wieloletnim stażem. Współpracuję z Ośrodkiem Nefo. Świadczę usługi pielęgniarsko-opiekuńcze dla pacjentów podczas detoksu oraz w trakcie terapii.
Z natury jestem osobą pozytywnie nastawioną do świata, pogodną, empatyczną. Praca z ludźmi daje mi mnóstwo satysfakcji i spełnienia.

  • Amadeusz Laskowski

Jestem neofitą, czyli osobą, która sama przeszła proces terapeutyczny. W Ośrodku Nefo działam jako wolontariusz, pomagając nowo przyjętym pacjentom w zaklimatyzowaniu się do nowej sytuacji. Dzielę się swoim doświadczeniem w wychodzeniu z uzależnienia. Pokazuję takim ludziom jak ja, że każdy ma w sobie to coś, jakiś dar, coś, co może dobrze robić, w czym może się spełniać. Najważniejszy jest pierwszy krok i to, żeby spróbować podjąć terapię. Dzięki temu, że właśnie zrobiłem ten pierwszy krok – teraz wiem, że życie może być piękne i że mogę robić wiele rzeczy jako wolny człowiek. Każdy ma w sobie moc, żeby skończyć z tym i zacząć nowe życie, tylko musi spróbować.

 

3. Czym wyróżnia się ośrodek NEFO z pośród innych ośrodków w Polsce? Czy specjalizujecie się w leczeniu jakiegoś konkretnego rodzaju uzależnień?

WYRÓŻNIA NAS PASJA DZIAŁANIA. PROFESJONALNIE PODCHODZIMY DO TERAPII I JEDNOCZEŚNIE WKŁADAMY W NIĄ CAŁE NASZE SERCA. POMAGAMY PRZYWRÓCIĆ : DOBRE RELACJE Z RODZINĄ I ZNAJOMYMI, WIARĘ WE WŁASNĄ SIŁĘ, STATUS SPOŁECZNY, ZDROWIE, WEWNĘTRZNĄ HARMONIĘ. WZBOGACAMY NASZ PROGRAM TERAPEUTYCZNY O DODATKOWE ZAJĘCIA. PONADTO – ROZBUDOWUJEMY SIĘ, TWORZYMY NOWE POKOJE DLA PACJENTÓW. TWORZYMY SIEĆ KONTAKTÓW Z TERAPEUTAMI W RÓŻNYCH MIASTACH – TAK BY NASI PACJENCI MOGLI KONTYNUOWAĆ TERAPIĘ I LECZENIE U LOKALNYCH SPECJALISTÓW – NASZYCH PARTNERÓW.

Zespół naszych specjalistów stworzył autorski program terapii, dający nam możliwość holistycznego ( całościowego) podejścia do leczenia pacjenta. Zakładamy, że ludzki stan umysłu, ducha i ciała przenikają się wzajemnie i dlatego niezbędna jest równowaga między tymi płaszczyznami. W takim właśnie kierunku prowadzimy naszą terapię.
Po zakończeniu leczenia w Ośrodku, pacjent w dalszym ciągu pozostaje pod opieką terapeutów – biorąc udział w sesjach terapeutycznych online – bez dodatkowych opłat.

Dużym wsparciem dla osób przebywających na terapii w Ośrodku oraz po jej zakończeniu są mityngi AA, NA a także grupy pomocowe organizowane przez nas stacjonarnie – na miejscu oraz online – cieszą się one dużym zainteresowaniem osób w kraju jak również Polaków mieszkających za granicą.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo

4. Jesteście ośrodkiem prywatnym, co otrzymuje pacjent płacąc za pobyt, dlaczego ma wybrać Wasz Ośrodek a nie ten na NFZ?

Różnica pomiędzy terapią na NFZ a naszym ośrodkiem polega na tym, że my, od samego początku, budujemy indywidualną strategię terapii i współpracy z pacjentem i jego rodziną. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoba nie jest zmotywowana do rozpoczęcia terapii.
Zatem, przebywając na leczeniu w naszym Ośrodku, pacjent otrzymuje terapię dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb.

Jako eksperci terapii uzależnień przygotowaliśmy autorski program, który przynosi doskonałe efekty.

Osobom uzależnionym proponujemy pomoc, która polega w pierwszej kolejności na wzmocnieniu motywacji do podjęcia leczenia a następnie wdrażamy proces terapeutyczny poprzedzony diagnozą.

Ze względu na złożoność problemu uzależnień, system udzielania pomocy – leczenia musi obejmować wiele elementów. Dlatego też dzięki metodom i technikom terapeutycznym wdrażanym w naszym ośrodku, pacjent zwiększa swoją zdolność do:
– trwałego utrzymania abstynencji, uczenie się życia w trzeźwości
– rozwiązywania problemów osobistych
– prowadzenia zdrowego i konstruktywnego stylu życia
Tym samym dążymy do niwelowania u pacjenta zaburzeń somatycznych i psychicznych.

Elementy całościowego procesu terapeutycznego:

Psychoterapia – jest to forma leczenia i ma na celu korektę cech osobowości biorących udział w powstawaniu zaburzeń przeżywania i zachowania. Jest to taki sposób budowania relacji terapeuty z pacjentem, który sprzyja zdrowym zmianom i pomaga w rozwoju osobowościowym. W ramach tej relacji zachodzą oddziaływania lecznicze.

Psychoterapia indywidualna – celem tej metody pracy z pacjentem jest skupianie się terapeuty na istniejących zasobach klienta oraz optymalne ich rozwinięcie. Także wsparcie pacjenta w stworzeniu przez niego wizji przyszłości, która będzie dla niego na tyle atrakcyjna i dostępna aby mógł zrezygnować z dotychczasowego sposobu zastępczego jakimi są środki chemiczne lub zachowania.

Psychoterapia grupowa – jest formą pomocy z której mogą korzystać wszyscy, którzy przeżywają jakieś trudności. W grupie odtwarzamy nasze sposoby zachowania. Obserwacja tego, co się dzieje w grupie pozwala na skuteczną pracę terapeutyczną. Motorem zmiany jest możliwość mówienia o swoich uczuciach w kontakcie z innymi uczestnikami.

Psychoedukacja – jest to dostarczenie odpowiedniej wiedzy na temat uzależnień oraz służy rozpoznawaniu kłopotów, problemów i radzeniu sobie z nimi.

Treningi zachowań – jako nauka i ćwiczenie pożądanych umiejętności, a wszystko to w warunkach wzbudzających pozytywny poziom emocji takich jak nadzieja na zmianę i zrozumienie ze strony innych.

Interwencja kryzysowa – nie jest psychoterapią, ale pierwszym zareagowaniem w aktualnej trudnej sytuacji, próba poradzenia sobie z problemem. Może to być wsparcie fizyczne lub emocjonalne ukierunkowane na dalsze postępowanie pacjenta w czasie.

Podstawowy program terapeutyczny został w naszym Ośrodku wzbogacony o innowacyjne formy i metody wspierania terapii, które zwiększają efektywność leczenia:

– Sport
– Treningi Mindfulness
– Medytację, Relaksację oraz Elementy Jogi
– Techniki pracy z podświadomością

W ofercie Ośrodka Nefo znajdują się m.in.:
1. DETOX – Przed właściwą terapią możliwa jest detoksykacja organizmu.
Detoksykacja prowadzona jest pod nadzorem lekarza specjalisty a pacjent przebywa pod całodobową kontrolą. Czas trwania procesu detoksykacji uzależniony jest od stopnia nasilenia objawów Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego.
Głównym celem leczenia detoksykacyjnego jest: usunięcie uzależnienia fizjologicznego, złagodzenie a w konsekwencji eliminacja objawów abstynencyjnych. Daje możliwość zaangażowania pacjenta w dalszy proces terapeutyczny.

2. TERAPIA – Terapia w Ośrodku realizowana jest w czasie od 4 do 8 tygodni. Przewidujemy także dłuższe pobyty w zależności od indywidualnej sytuacji.

Program leczenia podzielony jest na trzy moduły :

1. Moduł : adaptacyjny – pacjent poznaje ośrodek, obowiązujące w nim zasady, aklimatyzuje się do nowych warunków, utwierdza się w przekonaniu do kontynuowania leczenia;

2. Moduł : motywacyjny – pacjent rozpoznaje własne uzależnienie i bezsilność wobec niego, wypracowuje wewnętrzną motywację do leczenia angażując się w zmianę;

3. Moduł: świadoma aktywna zmiana – pacjent intensywnie pracuje nad zrozumieniem tego, co czuje, myśli i jak postępuje oraz nad zmianą tego, co jest dla niego szkodliwe, poznaje nowe sposoby funkcjonowania;Oprócz terapii podstawowej w ofercie naszego Ośrodka mamy:
• Jednotygodniową terapię , której celem jest motywacja do dalszego leczenia. Kierowana jest do pacjentów, którzy charakteryzują się słabą wewnętrzną motywacją do leczenia i trudno im podjąć decyzję o rozpoczęciu terapii.
• Terapię nawrotów, której celem jest wspieranie procesu trzeźwienia; kierowana jest do osób po terapii podstawowej, które obawiają się ryzyka złamania abstynencji lub mieli już epizod nawrotu; strategia pracy nad zapobieganiem nawrotom to przede wszystkim uczenie czynności niezbędnych do rozpoznawania zagrożeń i do skutecznej kontroli abstynencji.
• Pobyt wspierający i wzmacniający zmianę, jest to krótka trzydniowa terapia, kierowana do osób po przebytej terapii w naszym Ośrodku, jej celem jest wspieranie i utwierdzanie pacjenta w zmianach, w budowaniu pozytywnej wizji własnej osoby i dalszego życia w trzeźwości.

3. TERAPIA POGŁĘBIONA – skierowana jest do osób po zakończeniu podstawowego programu leczenia w Ośrodku. Są to spotkania indywidualne z terapeutą, które dają możliwość dokładniejszego przyjrzenia się swoim problemom. W ramach tej terapii stosujemy także pracę w grupach – obejmującą treningi konstruktywnych zachowań .

4. TERAPIA AFTER CARE – jest to wspomaganie rozwoju, praca nad problemami interpersonalnymi oraz intrapersonalnymi; warsztaty i treningi umiejętności, program rozwoju osobistego.

5. SESJE ONLINE – sesje dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin i bliskich. Celem sesji jest budowanie motywacji do podjęcia terapii dla osoby uzależnionej, wsparcie dla rodzin w zakresie: motywacji , wiedzy dotyczącej uzależnienia; tworzenie relacji : pacjent – rodzina – terapeuta, wstępne ustalenie ważnych do realizacji celów oraz wynikających z nich korzyści. Sesje prowadzi terapeuta uzależnień. W ramach promocji – pierwsza KONSULTACJA bezpłatna – 30minut.

6. GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH – RODZINA NEFO
Grupa powstała dla osób, które mają problem z uzależnieniem a także dla ich rodzin i bliskich – aby dzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami, wątpliwościami oraz motywować się wzajemnie, inspirować, wspierać w pokonywaniu trudności związanych z wyjściem z labiryntu uzależnień.
Jako administratorzy, wychodząc naprzeciw potrzebom i problemom – proponujemy rzetelną wiedzę, informacje i materiały dotyczące uzależnień, które zamieszczamy w grupie.
W ramach grupy organizujemy bezpłatne mityngi dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, hazardu.

7. WSPARCIE ONLINE DLA OSÓB PO ZAKOŃCZONEJ TERAPII W OŚRODKU NEFO – w ramach kontynuacji terapii oferujemy bezpłatny cykl sesji online jako wsparcie na drodze zmian. Cykl konsultacji daje możliwość utrzymywania dalszych kontaktów z terapeutami a w rezultacie – oparcie i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu poza ośrodkiem.

8. NEFOTELEFON – porady telefoniczne w zakresie uzależnień dla młodzieży szkolnej – proponujemy bezpłatne udzielanie informacji dotyczących profilaktyki i zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Nefo

5. Kto jest przyjmowany do Ośrodka i jakie musi spełnić warunki, aby zostać pacjentem w Państwa Ośrodku?

Do Ośrodka przyjmowane są osoby dorosłe, od 18go roku życia, które są uzależnione od substancji psychoaktywnych, takich jak: alkohol, narkotyki, leki i inne oraz z uzależnieniami behawioralnymi m.in. hazard, uzależnienie od internetu, gier, zakupów. Pacjenci zgłaszający się do Ośrodka nie muszą posiadać skierowania lekarskiego. Diagnoza oraz wszystkie potrzebne badania – wykonywane są na miejscu w Ośrodku.

 

6. Co jest, według Państwa, najtrudniejsze dla pacjentów podczas terapii. Jak w kryzysowych sytuacjach, w czasie jej trwania, radzicie sobie z trudnymi pacjentami, negatywnie nastawionymi do terapii. Czy takie sytuacje mają miejsce?

Najtrudniejsze dla wszystkich pacjentów są pierwsze dni w ośrodku, głównie ze względu na ich stan fizyczny. Bardzo często mamy wtedy do czynienia z objawami Zespołu Abstynencyjnego. Aby złagodzić ten nieprzyjemny stan fizyczny i psychiczny – przeprowadzamy detoksykację organizmu. Jest to czas regeneracji, który stanowi podstawę do rozpoczęcia procesu terapeutycznego w Ośrodku.
Trudny może być też czas aklimatyzacji ze względu na pobyt w nowym, nieznanym miejscu, w niełatwej dla pacjenta sytuacji, ale panująca w Ośrodku rodzinna atmosfera niweluje te wrażenia. Jako zespół dokładamy wszelkich starań aby pacjent czuł się u nas komfortowo i bezpiecznie.
Bardzo ważne podczas naszej pracy jest ciągłe budowanie wewnętrznej motywacji , której często brakuje pacjentowi w początkowych etapach leczenia. Często pacjenci decydują się na przyjazd do Ośrodka pod wpływem nacisków ze strony rodziny i bliskich lub zewnętrznych okoliczności. W trakcie treningów i zajęć, pacjent „przekuwa” motywację zewnętrzną na wewnętrzną – jest to jeden z początkowych celów naszej wspólnej pracy.
Jeśli mówimy o trudnościach związanych z terapią – w przypadku uzależnień – zdarzają się sytuacje, kiedy u pacjenta występuje opór na pewnych etapach terapii, jednak są to naturalne reakcje , które są przepracowywane podczas zajęć terapeutycznych.

7. Na koniec jeszcze kilka słów o tym jak żyć po terapii? Co radzicie pacjentom opuszczającym Wasz Ośrodek?

Terapia w Ośrodku stanowi pierwszy i najważniejszy krok na drodze wyjścia z labiryntu uzależnień. Ale aby utrzymać abstynencję po terapii , należy kontynuować rozpoczętą pracę nad zmianą. Każdy nasz pacjent po zakończonej terapii otrzymuje zalecenia, których przestrzeganie niezbędne jest w dalszym procesie zdrowienia. Wskazane jest utrzymywanie kontaktu z terapeutą uzależnień, uczestnictwo w sesjach terapeutycznych oraz udział w mitingach AA czy NA. Tak jak wspomniałam wcześniej – w ofercie naszego Ośrodka znajdują się sesje terapeutyczne oraz mityngi stacjonarne, tzn. prowadzone w Ośrodku. Natomiast dla osób mieszkających w większej odległości lub nawet za granicą – proponujemy te same zajęcia – sesje i mityngi, ale prowadzone online. Ponadto – jako Ośrodek tworzymy sieć kontaktów z terapeutami w różnych miastach – tak, by nasi pacjenci mogli kontynuować terapię i leczenie u lokalnych specjalistów – naszych partnerów.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Szansa na Wolność

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Szansa na Wolność

Ośrodek Szansa na Wolność – Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień – Panią Jadwigą Lipus

 

Dlaczego właściwie powstał Ośrodek?

Ośrodek Terapii Uzależnień „Szansa na wolność” otworzyłam w listopadzie 2017r. Pracuję z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami od 29 lat. Wiem czym jest uzależnienie i ile cierpień przysparza nie tylko osobie uzależnionej, ale także jej bliskim. Poznałam warunki pracy z osobami uzależnionymi pracując w poradniach, w ośrodkach stacjonarnych, w których pobyt był refundowany przez NFZ
i również w prywatnych ośrodkach terapeutycznych. Po przejściu na emeryturę postanowiłam spełnić swoje marzenie, którym było stworzenie przytulnego, pełnego ciepła, zrozumienia i wsparcia ośrodka terapeutycznego. W którym wszyscy będą traktowani z szacunkiem i z godnością. Pragnę nadal pomagać osobom borykającym się z różnego rodzaju uzależnieniami i dać im szansę na nowe, trzeźwe życie, wolne od nałogu.

Skąd pomysł na nazwę Ośrodka?

Uzależnienie jest realnym zagrożeniem wolności. Każdy człowiek ma swoje wady i zalety, jednak nie każdy je sobie uświadamia. Posiada zdolności czy umiejętności, z których nie zawsze korzysta. Sytuacje i zdarzenia życiowe wzbudzają w każdym człowieku emocje, ale nie każdy sobie z nimi radzi i często tłumi je w sobie. Kiedy trafi na substancję, która je wyciszy i choć na chwilę poczuje ulgę pamięta o tym. W trudnej dla siebie sytuacji, kiedy nie radzi sobie z problemem i cierpi, to z własnego doświadczenia już wie, jak sobie pomóc. Sięga po używkę, która choć na chwilę pozwoli zapomnieć mu o problemie i poczuć się lepiej. Tak wkracza na drogę do uzależnienia. W końcu substancja ta zniewala go. Uzależniony stara się walczyć z nałogiem, chce się od niego uwolnić, ale sam nie daje rady i potrzebna jest mu profesjonalna terapia i wsparcie. Terapia w naszym Ośrodku to właśnie szansa na uwolnienie się od nałogu, to właśnie jest szansa na wolność. Na odczuwanie siebie i świata,
na świadome podejmowanie dojrzałych decyzji i na świadomą wolność wyboru.

Czy Ośrodek wyróżnia się czymś szczególnym na tle innych ośrodków?

Wyróżnia nas na pewno samo podejście do pacjenta – ciepło, szczerość, tolerancja, przyjazna kameralno-domowa atmosfera. Ośrodek przewidziany jest dla niewielkiej, maksimum 10 osobowej grupy pacjentów, co sprawia, iż terapeuci mogą więcej czasu poświęcić każdej osobie przebywającej na terapii. Sprawdzony program terapeutyczny prowadzony przez doświadczonych i certyfikowanych terapeutów. Działamy zgodnie z prawem tj. mamy ustalony program terapeutyczny, wykwalifikowany zespół terapeutyczny i medyczny, prowadzimy działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
W naszym ośrodku pacjenci mają dostęp do fachowej literatury, filmów terapeutycznych, telewizji, internetu, dostęp do dobrze zaopatrzonej kuchni oraz smaczne posiłki. Pamiętam pacjenta, który pierwsze kroki w ośrodku skierował do kuchni i zrobił przegląd lodówki, a kiedy stwierdził, że jej zawartość mu odpowiada zdecydował się na pobyt w ośrodku. Okazało się, że jest to jego drugi ośrodek, w poprzednim był stale głodny. W wolnych chwilach pacjenci mogą korzystać z siłowni znajdującej się na terenie ośrodka, w towarzystwie opiekuna wyjść na kryty basen, skorzystać z sauny, czy pograć w kręgle. W niedzielę mogą uczestniczyć w krótkich wycieczkach krajoznawczych.

W jakim wieku można zgłosić się do Was na terapię i w jakim wieku najczęściej zgłaszają się ludzie? Z czego to może wynikać?

Przyjmujemy osoby powyżej 18 roku życia i takie się do nas zgłaszają. Osoby uzależnione
od narkotyków przyjeżdżające na terapię są wiekowo młodsze, to osoby w wieku 18 – 30 lat. Osoby w wieku 20 – 60 lat to osoby uzależnione od alkoholu, leków, hazardu. Bywają także starsze osoby. Zgłaszają się do nas osoby, które doświadczyły wielu strat spowodowanych piciem alkoholu, czy zażywaniem środków psychotropowych, które są zmęczone fizycznie i psychicznie życiem jakie prowadziły przez ostatni okres. Osoby, które dostrzegają, iż droga którą obrały prowadzi ku śmierci. Często ich życie legło w gruzach. Sami nie wiedzą kim są i jacy są, i nie chcą tak dalej żyć. Przecież kiedyś mieli swoje plany, marzenia i cele. Chcą zacząć nowe trzeźwe życie wolne od zgubnego nałogu.

Stawiają Państwo na indywidualne podejście do pacjenta. Czy jest to trudne, czy raczej ułatwia współpracę?

Indywidualne podejście do pacjenta ułatwia współpracę .Pacjentów zgłaszających się na terapię łączy wspólny problem – uzależnienie, ale każda osoba jest inna. I chociaż mają podobne problemy to jednak inną sytuację osobistą i życiową. Dlatego istotne jest, aby każdy pacjent brał udział w terapii grupowej i indywidualnej. W kontakcie indywidualnym z terapeutą pacjent bardziej się otwiera przez co daje się lepiej poznać. Ma możliwość omówić i przepracować swoje problemy osobiste, o których nie chce mówić przed grupą. Czuje, że on i jego problemy są ważne. Kontakt indywidualny daje nam możliwość lepiej przyjrzeć się sytuacji osobistej i życiowej danej osoby co ułatwia proces terapeutyczny i ułatwia trzeźwienie. Pacjent przyjeżdża do nas z bagażem swoich problemów, zaś my pomagamy w ich rozwiązywaniu. Staramy się, aby po opuszczeniu ośrodka żaden stary problem nie uwierał pacjenta jak kamień w bucie. Pamiętam pacjentkę, która powróciła do picia po 20 latach trzeźwości z powodu między innymi nie rozwiązanego problemu z przeszłości.

Małe grupy terapeutyczne są według Państwa lepszym rozwiązaniem?

Małe grupy terapeutyczne są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Służy to obu stronom. Pacjenci mogą się swobodnie i wyczerpująco wypowiadać oraz zadawać pytania w kwestiach dla nich trudnych, zaś terapeuci mają więcej czasu dla poszczególnych osób w grupie przez co lepiej mogą ich poznać, wysłuchać i zrozumieć. Terapeuci mają wtedy dosyć czasu, aby udzielić wskazówek pomagających
w rozwiązywaniu problemów pacjentów oraz na sprawdzenie czy omawiany temat na zajęciach jest dobrze zrozumiany przez wszystkich uczestników terapii. Każda osoba w grupie jest ważna i zasługuje na uwagę. Mniej uczestników w terapii pozwala także na większą częstotliwość spotkań indywidualnych pacjenta z terapeutą. A to z kolei jest bardzo istotne w procesie terapii.

Jaki jest dzień w Waszym Ośrodku? Codziennie takie same rytuały?

W zasadzie tak. Dzień zaczynamy wspólnym śniadaniem, po którym odbywają się zajęcia grupowe, następnie jest dwugodzinna przerwa obiadowa i znów zajęcia grupowe. W przerwie obiadowej i po kolacji wyznaczeni pacjenci mają sesję terapii indywidualnej. Pozostali zaś mają czas wolny i mogą korzystać z siłowni, udać się na basen, kręgle lub spacer, poczytać lekturę. Niedziela jest dniem wolnym od zajęć i przeznaczona dla odwiedzin przez bliskich, dla chętnych organizowana jest wycieczka krajoznawcza. W niedzielę, podczas odwiedzin, rodzina może korzystać z darmowej terapii dla siebie.

Czy trudno jest uświadomić osobie uzależnionej, że jest chora?

Tak, bardzo trudno. Osoba uzależniona nie widzi tego, że jest chora ponieważ działa na nią psychologiczny mechanizm obronny. Ten mechanizm działa podświadomie. Ma za zadanie kamuflować konsekwencje picia czy zażywania oraz ukrywać fakt swego uzależnienia przed sobą
i otoczeniem, co umożliwia dalszy kontakt z używką. Mechanizm ten zniekształca ocenę rzeczywistości i doprowadza do samooszukiwania. Człowiek uzależniony żyje wśród ludzi, ma rodzinę, pracę, znajomych. Środowisko często widzi, że dana osoba ma problem niestety nie reaguje; Żona cierpi w milczeniu, bo wyczerpała już wszystkie możliwości odciągnięcia męża od używki,
bo przysięgała na dobre i złe. Pracodawca przymyka oko, bo to dobry fachowiec, znajomi zaś uważają to nie nasz problem. Lekarz daje wiarę wymyślonym problemom, a co za tym idzie wypisze zwolnienie L4. Można powiedzieć, że wszyscy bliscy i znajomi wspierają ten mechanizm obronny osoby uzależnionej. Często nie wiedzą jak pomóc. Odpowiedź jest prosta, nie słuchać wykrętów
i usprawiedliwień, próbować konfrontować z faktami, nie ratować z opresji. Ważne jest, aby osoba uzależniona ponosiła odpowiedzialność za skutki. Spiętrzenie kryzysu jest dużą szansą, że osoba uzależniona zobaczy swój problem.

Kontaktują się Państwo z pacjentami po opuszczeniu przez nich Ośrodka?

Tak. Los naszych pacjentów nie jest nam obojętny. Utrzymujemy z nimi kontakt telefoniczny, mailowy. Raz w miesiącu organizujemy spotkania, na które chętnie przyjeżdżają pacjenci nawet
z odległych od nas stron Polski. Mają okazję opowiedzieć jak sobie radzą i co sprawia im najwięcej trudności. Podczas spotkania dzielą się tym co się w ich życiu zmieniło. Nadal wspierają się wzajemnie. Są też osoby, które przyjeżdżają na weekend, aby jak to sami mówią „naładować akumulatory”. Są też takie, które korzystają nadal z indywidualnej terapii.

Chcieliby Państwo zmienić coś w funkcjonowaniu Ośrodka „Szansa na wolność” ?

Na dzień dzisiejszy nie. Pracujemy od roku i już wiemy, że nasz program i kadra się sprawdziły. Nasi pacjenci utrzymują abstynencję i trzeźwieją, a to jest najważniejsze. Pacjenci dobrze się u nas czuli. Przyjeżdżają nas odwiedzić ot tak, na przysłowiową kawę. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie korzystne dla naszych pacjentów zmiany. Liczymy się z ich zdaniem. Nasi terapeuci pomimo doświadczenia zawodowego i posiadanych certyfikatów nadal podnoszą swoje kwalifikacje.

Wywiad z terapeutą ośrodka terapeutycznego Koninki

Wywiad z terapeutą ośrodka terapeutycznego Koninki

Ośrodek Koninki, Ranking Ośrodków Terapii, wywiad
Ośrodek Koninki – Wywiad z terapeutą ośrodka – Panem Tomaszem Medyńskim

 

Kiedy i dlaczego powstał Ośrodek Koninki ?

Ośrodek Koninki powstał 11 lat temu. Dlaczego? Z potrzeby pomagania innym – mówiąc górnolotnie. Doświadczaliśmy efektów uzależnienia na własnej skórze i widzieliśmy jak wygląda pomoc dla uzależnionych na tzw. odwykach. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym alkoholik, lekoman, narkoman będzie traktowany z poszanowaniem godności, z szacunkiem.  Bo to jak człowiek uzależniony się czuje, jakie jest do niego podejście, ma ogromny wpływ na podjęcie decyzji o leczeniu i zmianie swojego życia.   W tym czasie ośrodków terapii, w których panował taki klimat  było bardzo mało. Stąd nasza decyzja, aby stworzyć takie miejsce.

Kilka słów o kadrze, jacy specjaliści pracują w Ośrodku?

Nasza kadra to doświadczeni terapeuci, specjaliści terapii uzależnień. W większości mają własne doświadczenia związane z uzależnieniem  i wieloletnią – nawet ponad trzydziestoletnią abstynencją. W zespole są osoby z dwudziestoparoletnim doświadczeniem zawodowym w terapii uzależnień. I to z doświadczeniem klinicznym, co ma ogromne znaczenie przy dobrej diagnozie i właściwym planowaniu terapii. Są również osoby młodsze, z krótszym stażem.  Oczywiście wszyscy terapeuci posiadają  certyfikaty lub są w procesie certyfikacji PARPA. Ta mieszanka rutyny z młodością daje ogromny potencjał dla osiągania dobrych efektów w terapii. Psycholodzy kliniczni, lekarz psychiatra, trener Biofeedback, muzykoterapeuta dopełniają obrazu naszego zespołu. Oczywiście pracujemy pod stałą superwizją zespołową i  indywidualną.

Ludzie w jakim wieku najczęściej zgłaszają się do was po pomoc i z czego może to wynikać?

Trafiają do nas osoby uzależnione w wieku od 20 do 70 lat i więcej. Najbardziej liczna grupa to osoby wieku od 30 do 50 lat. Osoby w tym wieku mają już sporo doświadczeń życiowych, doświadczają też już różnego rodzaju strat, konsekwencji wynikających z aktywnego uzależnienia, ale też mają jeszcze perspektywę życia przed sobą. I to długiego. Młodszym często wydaje się, że to jeszcze nic się nie dzieje, że to starzy się czepiają. A starsi często myślą, że już nie warto nic zmieniać bo nie ma sensu., że nic dobrego już ich nie może spotkać.

Kiedy warto zdecydować się na terapię stacjonarną ?

Jeżeli już człowiek się uzależni to najlepiej rozpocząć terapię jak najszybciej, a najlepsze efekty daje rozpoczęcie leczenia od terapii stacjonarnej.  Terapia realizowana w tej formie daje możliwość skupienia się na tym co najważniejsze, złapania dystansu do otaczającej rzeczywistości. Przyjrzenia się w spokoju istocie swoich problemów. Nie zgadzamy się z opinią, że terapia stacjonarna to tylko w skrajnych, mocno zaawansowanych stanach uzależnienia. Im szybciej ktoś podejmie intensywną terapię ( a taka jest terapia stacjonarna ) tym mniej szkód może ponieść w przebiegu uzależnienia.

Jak wygląda dzień w Waszym Ośrodku (jak spędza go osoba uzależniona będąca na odwyku)

Zaczynamy od porannego spotkania z medytacją, potem spacer, śniadanie, zajęcia grupowe, obiad, znów zajęcia grupowe. Wieczorem kolacja, podsumowanie dnia i czas wolny. W tym czasie odbywają się również sesje terapii indywidualnej. Wieczorem jest możliwość skorzystania z sauny, jacuzzi, siłowni. Raz w tygodniu wyjazd na mityng AA w godzinach wieczornych. Niedziela jest dniem luźniejszym, przeznaczonym na odwiedziny bliskich, dla chętnych wycieczki w góry.

Ośrodek Koninki, Ranking Ośrodków Terapii, wywiad 2

Co wyróżnia Ośrodek Koninki?

Na pewno wyjątkowa domowa atmosfera połączona z w pełni profesjonalnie prowadzoną terapią. Wyróżnia nas też to, że –  jako jeden z nielicznych prywatnych ośrodków terapii – jesteśmy podmiotem leczniczym, czyli działamy zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w dziedzinie ochrony zdrowia.

Jako jedyni wprowadziliśmy do terapii zajęcia z biofeedbacku. Wprowadziliśmy filmoterapię jako stały element naszego programu.  Pracujemy pod stałą superwizją, co gwarantuje najwyższą jakość realizowanej u nas terapii. Położenie Ośrodka też jest wyjątkowe – z dala od miejskiego hałasu, na granicy Gorczańskiego Parku Narodowego, u podnóża Turbacza.

No i kuchnia – żadnego cateringu. Zespół doświadczonych kucharek przygotowuje przepyszne potrawy.

Jaką role w leczeniu uzależnień odgrywa paraterapia?

Naszym zdaniem ogromną. Psychoterapia jest podstawą oczywiście, ale bez umiejętności wyciszenia, relaksu, bez rozbudzenia w sobie świata duchowych wartości raczej nic nie osiągniemy. Zajęcia relaksacyjne, ćwiczenia jogi, muzykoterapia pozwalają nauczyć się wyciszać bez środków chemicznych. Bliski kontakt z przyrodą, muzyką filmem sprawia, że uczestnicy terapii odkrywają swój świat wartości i zaczynają go realizować.

Jaki macie stosunek do pacjentów, czy każdego traktujecie indywidualnie?

Zdecydowanie tak. Wychodzimy z założenia, że to nie człowiek ma się dopasować do programu tylko my mamy dopasować program leczenia do człowieka. Terapia musi oczywiście zawierać pewne elementy wspólne dla wszystkich, ale większość musi być dopasowana indywidualnie. Każdy ma swój wyjątkowy indywidualny świat, swoje problemy, otoczenie w którym funkcjonuje. Wszystkie te rzeczy trzeba wziąć pod uwagę w dobrym osobistym planie terapii. Opracowaniu skutecznego indywidualnego programu terapii służą też badania psychologiczne, które robimy każdemu pacjentowi w naszym Ośrodku.

Jak uświadomić osobie uzależnionej, że ma problem?

Poprzez prawdziwe nazywanie tego, co się dzieje w związku z uzależnieniem. Nie można chronić przed konsekwencjami, obwiniać innych, brać na siebie obowiązków osoby uzależnionej.  Gdy widzimy, że dzieje się coś niepokojącego z bliską nam osobą, warto jak najszybciej zwrócić się po pomoc do profesjonalistów. Pomogą nazwać to co się dzieje i pomogą zaplanować skuteczne działania. Do nas zawsze można zadzwonić i porozmawiać o sytuacji, która wzbudza niepokój w związku z alkoholizmem, narkomanią, lekomanią czy hazardem. Wspólnie planujemy podjęcie skutecznej interwencji i pomagamy w jej zrealizowaniu.

Ilu osobom udało się Wam ( w przybliżeniu ) pomóc?

Przez nasz Ośrodek przewinęło się już około 2000 osób. Były to zarówno osoby uzależnione na terapii stacjonarnej, ale też członkowie ich rodzin, którzy korzystali z porad, konsultacji, uczestniczyli też w warsztatach dla rodzin, które systematycznie organizujemy. Cały czas poszerzamy i udoskonalamy naszą ofertę, aby nasza pomoc była jeszcze bardziej skuteczna.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapeutycznego Revenu

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapeutycznego Revenu

Ośrodek Revenu, Ranking Ośrodków Terapii, wywiad

Ośrodek Revenu – Wywiad z kierownikiem ośrodka – Panią Joanną Szmurło

 

Skąd pomysł na założenie Ośrodka?

Pomysł  zrodził się po raz pierwszy kilka lat temu, ale obok pomysłu był też strach czy się uda i jak to wszystko zrobić. Na bazie kilkunastoletnich doświadczeń pracy w placówkach stacjonarnych i ambulatoryjnych chcieliśmy stworzyć coś swojego. Dobrać zespół, który będzie miał wspólny cel, podobne myślenie o pacjencie, o uzależnieniach, który jest gotowy i otwarty na rozwój własnych umiejętności. Podjęliśmy taką decyzję, w myśl tego, czego uczymy swoich pacjentów, że warto się rozwijać, realizować marzenia. Chcemy stworzyć bardzo dobry ośrodek terapeutyczny, w którym będzie miejsce na realną, prawdziwą zmianę.

Ośrodek Revenu to dość intrygująca nazwa, co oznacza?

Revenu pochodzi z języka  Esperanto i oznacza ZAWRACAĆ, szukać nowych rozwiązań, poznawać, zmieniać się, odkrywać się na nowo. Wierzymy, że każdy zasługuje na szansę i że każdy w każdym momencie może podjąć decyzję, że chce coś zmienić w swoim życiu…zawsze można zawrócić.

Kilka słów o zespole, kto pracuje w Ośrodku?

Nasz zespół to wysoce wyspecjalizowani i doświadczeni psychoterapeuci. Każdy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą. Skład kadry psychoterapeutycznej to czterech Specjalistów Psychoterapii Uzależnień (w tym psychoterapeuta analityczny i psychoterapeuta behawioralno- poznawczy) trzech Specjalistów Psychoterapii Uzależnień w trakcie specjalizacji, Instruktor Psychoterapii Uzależnień w trakcie specjalizacji, psycholog, psychiatra, wychowawca wspomagający, lekarz, pielęgniarka.

Dlaczego akurat Ośrodek dla młodzieży?

Decyzja o ośrodku dla młodzieży wynika z naszych doświadczeń psychoterapeutycznych związanych z wieloletnią pracą z młody pacjentem, rozumieniem problemów młodzieży, jak również rodziny. Dodatkowo mamy świadomość jak duży jest problem i jak niewiele jest ośrodków specjalizujących się w pracy z adolescentem.

Ośrodek Revenu powstał z myślą o młodzieży w wieku 15 – 19 lat, dlaczego akurat taki przedział wiekowy?

Wiemy, że okres dojrzewania bywa trudny sam w sobie, jeżeli do tego dochodzą używki, to  trudności zwiększają swoją siłę. Wiemy na ile zagrożeń może być narażony młody człowiek. Używki są często formą ucieczki, niezgody na otaczający świat, ludzi, często pomagają zaistnieć… Znając te problemy, pomagamy szukać nowych rozwiązań, wiemy jak pracować nad poczuciem własnej wartości, pomagamy zrozumieć swoje uczucia, określić potrzeby. Kilkanaście lat pracy sprawiło, że nasze umiejętności w towarzyszeniu i pomaganiu młodym ludziom są na wysokim poziomie. W pracy z młodym człowiekiem stawiamy głównie na relacje oparte na wzajemnym szacunku  i akceptacji. Młody człowiek jest dla nas aspiracją.

ranking ośrodków terapii, jak wyjść z alkoholizmu

Czy piętnastolatek może być alkoholikiem?

Nie, generalnie odchodzi się już od określeń „alkoholik”, „narkoman”, gdyż są to określenia stygmatyzujące. Sprawiają, że człowieka zamyka się w klatce, z której poniekąd nie ma wyjścia. Oczywiście, że 15-latek może mieć problem z nadużywaniem alkoholu i jest to problem, którym trzeba się natychmiast zająć. Jednocześnie bardzo ważne jest to, żeby dokonać dokładnej i rzetelnej diagnozy, która pozwoli określić, na jakim poziomie jest problem, co pozwala na dobranie prawidłowego kierunku pracy z młodym człowiekiem.

Ośrodek Revenu oferuje pomoc w problemach ze szkodliwymi nawykami behawioralnymi, tj. grami komputerowymi. Skąd wiadomo, że dziecko jest uzależnione od gier?

Jeżeli człowiek cały swój czas i uwagę poświęca jednej czynności, zaniedbując przy tym inne swoje obowiązki, rezygnuje z życia rówieśniczego, zaniedbuje swoje potrzeby, oderwanie od komputera powoduje rozdrażnienie, złość czy apatię są to sygnały, których nie wolno bagatelizować. Wtedy używając odpowiednich narzędzi, trzeba prawidłowo zdiagnozować problem, ocenić jego skalę i dobrać odpowiednie metody pracy. W pracy ze szkodliwymi nawykami behawioralnymi, stawiamy przede wszystkim na diagnozę, badając obszary funkcjonowania młodego człowieka i straty, jakie powoduje uzależnienie.

Czy w procesie leczenia, psychoterapia grupowa jest równie ważna, jak indywidualna?

Oczywiście, psychoterapia indywidualna to diagnoza, potem praca nad wyłonionymi problemami, przygotowanie osobistego planu terapii. Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach. Daje możliwość wsparcia emocjonalnego, aby jej członkowie uczyli się między innymi wyrażać swoje zdanie, swoje uczucia, aby mogli uzyskać informacje zwrotne. Grupa jest też formą wparcia i motywacji. Uczy nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, jest lustrzanym odbiciem, które może pomóc lepiej zrozumieć siebie i swoje reakcje emocjonalne.

Co wyróżnia Ośrodek revenu, poza tym, że powstał z myślą o młodzieży?

Dużym atutem jest przede wszystkim zespół terapeutyczny, profesjonalny z wieloletnim doświadczeniem. Mamy wspólny cel, ale różnorodne spojrzenie na problemy pacjenta, dzięki temu mamy możliwość szerszego wykorzystania różnych technik psychoterapii. Stawiamy na jakość, dla nas jest ważny młody człowiek, jego problemy, trudności, to z czym nie może się zmierzyć. Dokładamy wszelkich starań, aby zmiana odbywała się w atmosferze szacunku zrozumienia i akceptacji. Do tego zespół systematycznie poddaje się superwizji, co gwarantuje stały rozwój i dbanie  o jakość udzielanej pomocy.

Jaka jest rola rodzica w procesie leczenia?

Rola rodzica jest bardzo ważna. Rodzice są pierwszymi, najważniejszymi osobami w życiu każdego dziecka. Ich towarzyszenie, uczestniczenie w procesie leczenia zwiększa szanse na poradzenie sobie z problemami. Pamiętajmy, że problem jednego członka rodziny to problem całej rodziny. Jeżeli bliskie osoby są zaangażowane w proces leczenia, jeżeli są gotowi również na zmianę swoich niektórych zachowań, to jest  to najefektywniejsza praca.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Wsparcie

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Wsparcie

Ranking ośrodków terapii; Ośrodek Wsparcie; Wywiad
Ośrodek Wsparcie- wywiad z właścicielką ośrodka – Panią Patrycją Wójcik.

 

Ile lat prowadzony jest już ośrodek Wsparcie w Koszalinie?

Ośrodek Wsparcie prowadzony jest od sierpnia 2016 roku. Założenie ośrodka planowane było już od dawna, natomiast proces powstawania, zbierania sił i środków na wystartowanie ośrodka narodził się już w 2014 roku.

Skąd pomysł na założenie ośrodka leczenia uzależnień i pomysł na nazwę?

Pomysł wziął się stąd, że bardzo bliska mi osoba w rodzinie (mój ojciec) też jest osobą uzależnioną. Wiem, jak ciężko jest radzić sobie z uzależnieniem na co dzień i jak trudno uzyskać wsparcie, którego w czasach kiedy miałam problemy rodzinne, potrzebowałam w trudnych chwilach. Dlatego nazwa WSPARCIE wydała mi się właściwa.

Jak wyglądały początki istnienia ośrodka?

Hmmm….. Nie było łatwo. Na początku musieliśmy skupić się na szukaniu odpowiedniego miejsca z rodzinną atmosferą, w którym nasi klienci łatwo odzyskaliby równowagę i mogli skupić się na wyjściu z uzależnienia. Znalezienie odpowiedniego domu zajęło kilka miesięcy. Jak już ten temat mieliśmy dopięty, zaczęło się urządzanie domu, wyposażenie go w niezbędne do funkcjonowania rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że początki były łatwe, bo dopiero po około miesiącu funkcjonowania przyjechał do nas pierwszy klient i to na tzw. nawrót, czyli pobyt krótkotrwały związany ze spadkiem motywacji do wyjścia z nałogu. Na dobrą sprawę zajęło nam kilka miesięcy dotarcie do większej ilości osób uzależnionych.

Zmieniło się coś w ośrodku od czasu jego otwarcia?

Oczywiście ośrodek cały czas ewoluuje po to, aby zapewnić maksimum komfortu no i oczywiście skutecznej terapii.

Czym wyróżnia się ośrodek Wsparcie w Koszalinie na tle innych prywatnych ośrodków terapii uzależnień?

Wyróżnia się przede wszystkim ideą powstania, która wynika ściśle z rodzinnych doświadczeń, a co za tym idzie swoją misją.

Ranking ośrodków terapii; Ośrodek wsparcie; wywiad

Na co stawiacie Państwo zatrudniając swoją kadrę?

Stawiamy przede wszystkim na skuteczność, jaką terapeuci osiągnęli w dotychczasowej pracy. Doświadczenie kadry terapeutycznej, ich wiedzę oraz umiejętności – a to przede wszystkim, ponieważ sama wiem, jak ciężko jest dotrzeć do osoby uzależnionej, a z kolei jak ciężko jest tej osobie otworzyć się przed kimś i opowiadać o swoich problemach.

Jakie są relacje między Państwem (kadrą) a pacjentami?

Tak jak już wspomniałam wcześniej, stawiamy przede wszystkim na rodzinną atmosferę oraz niekończące się wsparcie. A dowodem na to jest fakt, że klienci po zakończonej terapii nadal utrzymują z nami kontakt, dostając od nas dalszą pomoc terapeutyczną.

Ile potrzeba czasu, aby wyjść z nałogu?

Tak naprawdę trudno powiedzieć – wszystko zależy od człowieka. Biorąc natomiast pod uwagę statystykę i doświadczenie zawodowe, miesięczna terapia jest to minimum na którym możemy zacząć budować lepszą przyszłość.

Nie do przecenienia są także późniejsze dwutygodniowe sesje motywacyjne do dalszego trwania w trzeźwości.

Co jest według Państwa najcięższe dla pacjentów podczas terapii?

Najtrudniejszy dla wszystkich jest pierwszy krok – już po wyjściu z auta i dotknięciu klamki domu pojawiają się wątpliwość i chwila zawahania, wtedy często zadają sobie pytanie „Czy dam radę?…”, „Czy warto?..”. Po chwili jednak zwątpienie znika, a klient zaczyna  czuć się jak u siebie w domu, bo dbamy o to, aby w ośrodku panowała właśnie taka atmosfera.

Czy jest jakiś kontakt, albo wiedzą Państwo, co dzieje się z pacjentami po wyjściu z ośrodka?

Oczywiście wszyscy pacjenci naszego ośrodka nie są pozostawiani sami sobie. Oni jak i zarazem ich rodziny cały czas mogą liczyć na nasze wsparcie i fachową pomoc.

Czy jest coś, co by Państwo zmienili w obecnym ośrodku leczenia uzależnień Wsparcie?

W związku z tym, że pomysł i planowanie powstania ośrodka działo się na przestrzeni kilku lat, moim zdaniem już wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Oczywiście jestem otwarta na wszelkie sugestie, które podniosłyby komfort pobytu oraz skuteczność terapeutyczną – natomiast takowe nie płyną ze strony klientów i ich rodzin.

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Wiosenna

Wywiad z kierownictwem ośrodka terapii uzależnień Wiosenna

Ranking Ośrodków Terapii, ośrodek Wiosenna
Ośrodek Wiosenna – wywiad z kierownictwem ośrodka:
-Panią Agnieszką Patrzykąt, właściciel ośrodka,
-Panią Magdaleną Kliś, kierownik zespołu terapeutów.

 

Ile lat prowadzony jest już ośrodek Wiosenna?

Ośrodek Wiosenna funkcjonuje od 9 lat. Zbliża się jubileusz naszej działalności. Okazja do podsumowania leczniczej ewolucji w historii ośrodka.

Skąd pomysł na założenie ośrodka leczenia uzależnień i pomysł na nazwę?

Inicjatywa ośrodka wyrosła z potrzeby stworzenia na rynku profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich bliskich, szukających jej w sektorze prywatnym, ale w standardach merytorycznych odpowiadających monitorowanym placówkom publicznym. Jednym z elementów było poszukiwanie lokalizacji umożliwiającej wsparcie oferty terapeutycznej walorami rekreacyjnymi terenu, co jest jednym z istotnych elementów szerokiego programu odbudowywania życia przez osobę uzależnioną. Nazwa pozostała sentymentalnie właśnie w związku z naszą pierwszą lokalizacją, wydaje się nam również bardzo adekwatna do symbolicznego odrodzenia kojarzonego z wiosną, a przecież tak oczywistego gdy człowiek uzależniony podejmuje decyzję na zmianę swojego dotychczasowego życia.

Jak wyglądały początki istnienia ośrodka?

Od początku istnienia ośrodek Wiosenna jest wynikiem ciężkiej pracy całego zespołu, osób poszukujących właściwego modelu organizacyjnego na prowadzenie skutecznej terapii w warunkach autonomicznej, nie dotowanej w żaden sposób struktury ośrodka. Nie jest on miejscem rekreacji, ale domem, gdzie jest realizowany intensywny etap programu podstawowej terapii uzależnienia z przygotowaniem do jego kontynuacji w warunkach ambulatoryjnych. Jak zawsze wiele zawdzięczamy pacjentom, to Oni byli głównym testerem naszej oferty, to jak funkcjonowali i korzystali z naszej pomocy bądź nie, dawało zespołowi nieocenioną wiedzę, dzięki której modyfikacje programu ośrodka i całej struktury organizacyjnej aktualnie możemy uznać jako profesjonalne. Nadal uważamy, że jesteśmy w nieustannym rozwoju opierając się jednak na sprawdzonej bazie, która leczy, co potwierdza nam rosnące zainteresowanie terapią w naszym ośrodku.

Jak zmienił się ośrodek Wiosenna na przełomie wszystkich lat Waszej działalności?

Obserwujemy w ciągu lat różnicę w typie pacjentów kierujących się u Nas do leczenia. Początki potwierdzały wyraźną na rynku lecznictwa prywatnego, nie podlegającego tak wyrazistej kontroli merytorycznej, tendencje do szukania w prywatnym ośrodku przechowalni w problemach życiowych wynikających z uzależnienia i mniejszą motywację do rzeczywistej zmiany swojego funkcjonowania po zakończeniu podstawowej terapii. W miarę rozwoju oferty terapeutycznej ośrodka wyraźna jest tendencja, w której pacjenci poszukują rzetelnej całościowej pomocy i ich gotowość do zmiany jest wyższa. Oczywiście nadal są w grupie naszych pacjentów osoby z niską motywacją do zmiany, jednak sprawnie funkcjonująca społeczność terapeutyczna ośrodka w dużo większym stopniu staje się dla nich adekwatnym wsparciem w dążeniu do rzeczywistej zmiany swojego życia.

Czym wyróżnia się ośrodek Wiosenna na tle innych prywatnych ośrodków terapii uzależnień?

Czy ośrodek Wiosenna wyróżnia się na tle innych ośrodków – trudno powiedzieć. Naszym celem nie jest się wyróżniać tylko leczyć, a żeby robić to właściwie dbamy przede wszystkim o profesjonalizm naszych usług, co wiąże się również z konkretnym regulaminem i zasadami w jakich funkcjonuje społeczność ośrodka. Wychodzimy z założenia, że leczenie choroby jaką jest uzależnienie wymaga bardzo dużo uwagi względem pacjenta, ale też wyrazistych granic by nie wspierać mechanizmów tej choroby. Opracowane standardy leczenia to jedno, ale każdy człowiek jest inny, ma inną historię rozwoju uzależnienia, dlatego opieramy się w leczeniu na szczegółowej diagnostyce sytuacji pacjenta z analizą jego osobowości i funkcji jaką w jego życiu zaczął pełnić nałóg. Nie kwalifikujemy do leczenia u Nas wszystkich chętnych, ale osoby którym rzeczywiście może nasza formuła leczenia pomóc jak i te, u których widoczna jest świadomość że starają się o przyjęcie na leczenie, a nie na wypoczynek.

Na co stawiacie Państwo zatrudniając swoją kadrę?

Zespół ośrodka przyjmuje spójną filozofię leczenia, dbamy by poszczególni członkowie mieli specjalizacje, które umożliwiają całościowe spojrzenie na problematykę pacjentów. Specjalizacja z terapii uzależnień nie jest wystarczająca do pracy w naszym zespole z uwagi na wymagających klinicznie pacjentów jakich kwalifikujemy do terapii u Nas. Konieczna jest specjalizacja psychoterapeutyczna, min. z terapii rodzin, psychodynamiczna, czy behawioralna. Włączamy też wspomagające rozumienie wynikające z zajęć dodatkowych prowadzonych przez odpowiednio przygotowane osoby np. z muzykoterapii, jak i doświadczenie osób długotrwale trzeźwiejących przygotowanych do udzielania pomocy pacjentom.

Ranking Ośrodków Terapii, ośrodek Wiosenna

Jakie są relacje między Państwem (kadrą) a pacjentami?

Relacje pomiędzy kadrą a pacjentami są bardzo różne, adekwatne do zakresu osobowościowych problemów z jakimi zgłasza się do terapii pacjent uzależniony. Stopień zadowolenia pacjenta z pobytu na terapii w ośrodku związany jest z tym, co było jego rzeczywistą motywacją do leczenia, uzyskanie poprawy samopoczucia czy autentyczna chęć zmiany. By możliwe było profesjonalne leczenie, relacje pomiędzy zespołem a pacjentami są w pełni profesjonalne, objęte wszystkimi zasadami wynikającymi z kodeksu etyki zawodowej psychoterapeuty i oparte na nie wchodzeniu w żadne inne zależności, poza terapeutycznymi pomiędzy pacjentami a zespołem leczącym. Obowiązuje to także po zakończeniu terapii u nas.

Jaką skuteczność w leczeniu uzależnień ma ośrodek Wiosenna? Jaki procent pacjentów wychodzi z nałogu na dobre?

Jaka jest skuteczność, to zawsze najbardziej interesuje, zwłaszcza gdy cały koszt leczenia ponosi pacjent. Każdy chce wiedzieć jaka jest gwarancja. Oszacowanie skuteczności to często różne metody weryfikowania jak długo i u ilu osób leczenie działa. Ośrodek nie prowadzi rozwiniętych statystyk w tym zakresie, a co wiemy to materiał wynikający z obserwacji funkcjonowania naszych absolwentów korzystających z kontynuacji leczenia ambulatoryjnego i formuł wsparcia jakie oferuje ośrodek. Oceniając skuteczność naszej pomocy psychoterapeutycznej posługujemy się modelem zmiany Prochaska i DiClemente uznając, że nawrót chorobowy oznacza etap w procesie zmiany i dla każdego pacjenta w zależności od towarzyszącej mu poza uzależnieniem problematyki, jest on inny. Obserwując proces zmiany u naszych pacjentów oceniamy szacunkowo, że 30-40% trwale wykorzystuje udział w terapii do przebudowy swojego życia, do 60% znacząco modyfikuje swoje dotychczasowe życie, dla 80% nieodwracalnie zmienia się bezrefleksyjny sposób życia z nałogiem. Celem Naszych działań jest stworzenie możliwie najkorzystniejszej dla danego pacjenta formuły leczenia, a to czy będzie to w 100% wykorzystane przez konkretnego pacjenta pozostawiamy jego decyzji.

Ile potrzeba czasu, aby wyjść z nałogu?

Sama terapia ma określony czas trwania. Okres pobytu na intensywnej terapii stacjonarnej w zależności od rodzaju i zakresu uzależnienia od 30 do 60 dni, natomiast kontynuacja terapii podstawowej ambulatoryjnie do roku i potem terapia pogłębiona rok i więcej w zależności od diagnozy osobowościowej i zakresu problemów pacjenta. Wychodzenie z nałogu to nie tylko skuteczne trwanie w abstynencji, ale zmiana jakości życia i w zasadzie przepracowanie tego co stało u źródeł adresowania się konkretnej osoby do substancji chemicznych lub zachowań nałogowych. Jest to proces długoterminowy zależny od metody psychoterapii adekwatnej dla danego pacjenta. Życie człowieka to nieustający dynamiczny rozwój i trzeźwienie/zdrowienie  jest jego  elementem.

Co jest według Państwa najcięższe dla pacjentów podczas terapii?

W zależności od etapu terapii, różne są trudne momenty pacjentów. Na początku adaptacja do nowej dla nich sytuacji i konfrontacja z diagnozą, później akceptacja przewlekłości choroby i konieczności stosowania zaleceń i kontynuacji leczenia po etapie  stacjonarnym. Szok, że choroba nie znika, ale należy się nauczyć z nią funkcjonować w lepszym lub gorszym stylu. W dalszym etapie wytrwanie w tzw. normalności, potrzeba odcięcia, wrażeń, wyrwania z monotonii życia. Ta nieustająca pokusa osób uzależnionych, praca nad tym by nauczyć się czerpać  trwałą satysfakcję z życia bez sztucznych wspomagaczy to wielkie wyzwanie dla nich. Istotnym problemem jest przebrnięcie w abstynencji, przez konsekwencje wynikające z uzależnienia, świadomość jak to wpłynęło na najbliższe otoczenie i próba odbudowania zdrowych relacji. To długotrwały proces odzyskiwania szacunku do siebie i odnalezienia miejsca w nowej trzeźwej rzeczywistości.

Czy jest jakiś kontakt, albo wiedzą Państwo, co dzieje się z pacjentami po wyjściu z ośrodka?

Pacjenci kończący terapię stacjonarną kontynuują terapie ambulatoryjnie: indywidualną, grupową, poprzez cotygodniowe grupy wsparcia dla absolwentów, więc tak, mamy regularny kontakt z nimi. Proponujemy im także formy spotkań warsztatowych. Wielu z nich podtrzymuje kontakt z ośrodkiem pisząc i telefonując z okazji okresów świątecznych, a także okresowych pobytów w rejonie lokalizacji ośrodka. Częste są też sytuacje polecania naszej oferty przez naszych absolwentów  innym zainteresowanym, stąd też pojawiają się informacje o  ich funkcjonowaniu po leczeniu.

Czy jest coś, co by Państwo zmienili w obecnym ośrodku leczenia uzależnień Wiosenna?

Od lat pracujemy nad tym by ośrodek Wiosenna oferował pacjentom profesjonalną pomoc opartą na standardach opracowanych dla lecznictwa uzależnień i współuzależnienia. Nasza filozofia obejmuje psychodynamiczne rozumienie funkcjonowania człowieka w świecie, co nieustannie angażuje zespół w doskonalenie swoich kwalifikacji i rozbudowywanie oferty terapeutycznej. Obserwujemy, że nasze oddziaływanie to nie tylko pomoc w zatrzymaniu nałogu, ale dalszy proces pokierowania pacjenta po adekwatną dla niego formę leczenia. Mając to na uwadze rozbudowujemy nasze możliwości leczenia i zespół, ale trzymamy się jednak tej sprawdzonej dotychczas bazy, która daje poczucie stałości i bezpieczeństwa naszym pacjentom, które jest tak potrzebne żeby odważyć się na dalsza pracę nad sobą.