Tomasz Wachowiak – Psychoterapeuta

Tomasz Wachowiak – Psychoterapeuta

Dane kontaktowe:

 • Jerzmionki 26
 • Kamień Krajeński
 • tel. +48 510
 • https://osrodek-uzaleznien.pl/
 • info@osrodek-uzaleznien.pl
 • wyświetlenia: 1550
 • wyświetlenia telefonu: 100
 • wyświetlenia strony int.: 48
Tomasz Wachowiak – mgr resocjalizacji, pedagog oraz certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii uzależnień od Alkoholu i Narkotyków. Pracuje w podejściu eklektycznym/integracyjnym, w którym swobodnie wykorzystuje techniki z różnych podejść psychoterapeutycznych. W sposób świadomy łączy różne nurty w celu jak najbardziej optymalnego ich wykorzystania dla dobra pacjenta.

Stosowany eklektyzm wypływała z gruntownej wiedzy na temat łączonych podejść psychoterapeutycznych oraz bogatego doświadczenia psychoterapeutycznego. Bliski również podejściu behawioralno-poznawczemu, gdzie poprzez analizę i modyfikację możliwych do obserwacji niepożądanych nawyków i zachowań dąży do ich wyeliminowania i zastąpienia czy wdrożenia zachowań pożądanych, których trzeba się nauczyć i utrwalić, by służyły ogólnie pojętemu dobru pacjenta.

Praktyka zawodowa

• Twórca m.in. Ośrodka Terapii Uzależnień Forest w Sępólnie Krajeńskim,
• Twórca i właściciel Ośrodka Terapii Uzależnień „Borowikowa” w Bydgoszczy,
• Dyrektor pionu Psychiatrycznego Szpitala w Człuchowie
• Psychoterapeuta i kierownik Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia „Jantar” w Sępólnie Krajeńskim
• Psychoterapeuta i kierownik Poradni Leczenia Uzależnień przy SPOZ w Czersku

Wykształcenie kierunkowe

• Ukończone Studium Pomocy Psychologicznej SPP,
• Ukończone Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia STUiW,
• Ukończone Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków STUoN,
• Ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie SPPwR Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
• Ukończone Studia Podyplomowe Zarządzanie w Ochronie Zdrowia WSG Bydgoszcz
• Certyfikat PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) nr 1311

Katarzyna Dudzińska – Specjalista terapii uzależnień

Katarzyna Dudzińska – Specjalista terapii uzależnień

Dane kontaktowe:

 • Jerzmionki 26
 • Kamień Krajeński
 • tel. +48 510
 • https://osrodek-uzaleznien.pl/
 • info@osrodek-uzaleznien.pl
 • wyświetlenia: 278
 • wyświetlenia telefonu: 31
 • wyświetlenia strony int.: 38
Katarzyna Dudzińska – Absolwentka Studium Terapii Uzależnień od Narkotyków w Poznaniu. Zamiłowanie do pomocy innym w zakresie terapii rozpoczęła w 2011r. Od tego czasu stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa doświadczenie w tej dziedzinie. W swojej pracy wykorzystuje podejście integracyjne – w szczególności nurt behawioralno-poznawczy. Łączy wiele podejść i technik, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozwiązania w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. Prowadzi zajęcia z zakresu uzależnień od alkoholu, leków, narkotyków, jak i również internetu, zakupów, seksu czy hazardu. Udziela wsparcie nie tylko uzależnionym, ale i ich rodzinom. Chętnie podejmuje się współpracy z osobami, które posiadają skłonność do kompulsywnych zachowań.

Anita Dowksza – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Anita Dowksza – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Dane kontaktowe:

 • Jerzmionki 26
 • Kamień Krajeński
 • tel. +48 510
 • https://osrodek-uzaleznien.pl/
 • info@osrodek-uzaleznien.pl
 • wyświetlenia: 158
 • wyświetlenia telefonu: 26
 • wyświetlenia strony int.: 19
Anita Dowksza – Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W pracy wykorzystuje model psychoterapii zintegrowanej, dostosowanej do potrzeb indywidualnych pacjenta. Często posługuje się metodą dialogu motywującego. W pracy terapeutycznej koncentruje się głównie na przełamywaniu oporu przed zmianą, utrzymaniu stałej wewnętrznej motywacji do pracy nad poznawaniem siebie i odkrywaniem źródeł własnych problemów.

Joanna Piworowicz – Specjalista psychoterapii uzależnień

Joanna Piworowicz – Specjalista psychoterapii uzależnień

Dane kontaktowe:

 • Jerzmionki 26
 • Kamień Krajeński
 • tel. +48 510
 • https://osrodek-uzaleznien.pl/
 • info@osrodek-uzaleznien.pl
 • wyświetlenia: 285
 • wyświetlenia telefonu: 48
 • wyświetlenia strony int.: 49
Joanna Piworowicz – Doświadczenie zawodowe zdobywała i nadal zdobywa pracując w Poradniach Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, jak również w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i w obszarze uzależnień behawioralnych. Prowadzi także terapię dla osób współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików. Pracuję w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski mi jest Transteoretyczny Model Zmiany, który pozwala na indywidualne podejście do każdego pacjenta. W swojej pracy terapeutycznej, zgodnie z Duchem Dialogu Motywującego, stara się, aby relacja z pacjentem była oparta na partnerstwie, współpracy i akceptacji osoby, w trosce o jej dobro, na założeniu, że dysponuje ona motywacją do zmiany i własnymi zasobami.

Milena Piechocka – Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Milena Piechocka – Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Dane kontaktowe:

 • Jerzmionki 26
 • Kamień Krajeński
 • tel. +48 510
 • https://osrodek-uzaleznien.pl/
 • info@osrodek-uzaleznien.pl
 • wyświetlenia: 201
 • wyświetlenia telefonu: 18
 • wyświetlenia strony int.: 27
Milena Piechocka – Aktualnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień (zaświadczenie nr 553/S/2021). Szkolenie certyfikacyjne w zakresie terapii uzależnień odbywa się w Krajowym Biurze Przeciwdziałania Narkomanii, podmiot szkolący Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych w Gdańsku. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, biorąc udział w przeróżnych szkoleniach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe jako specjalista psychoterapii uzależnień zdobywa prowadząc sesje indywidualne oraz zajęcia grupowe w ambulatoryjnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Borowikowa” w Bydgoszczy, stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Forest” w Sępólnie Krajeńskim – będąc równocześnie terapeutą odpowiedzialnym za pierwszy kontakt z pacjentem/klientem, jak również koordynując pracę Ośrodka Środowiskowej Opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Człuchowie. Tym samym niezależnie od wieku pacjenta jej praca psychoterapeutyczna opiera się na systematycznym utrzymywaniu kontaktu z osobą zmagającą się z problemami wykorzystując odpowiednie metody psychoterapeutyczne. Jej zainteresowania poza psychoterapią to samodoskonalenie, tym samym bardzo szeroko rozumiany rozwój osobisty – wyznaczać ambitne cele i je osiągać. Uwielbia także jazdę konną.

Alina Lipkowska – Specjalista psychoterapii uzależnień

Alina Lipkowska – Specjalista psychoterapii uzależnień

Dane kontaktowe:

 • Jerzmionki 26
 • Kamień Krajeński
 • tel. +48 510
 • https://osrodek-uzaleznien.pl/
 • info@osrodek-uzaleznien.pl
 • wyświetlenia: 285
 • wyświetlenia telefonu: 32
 • wyświetlenia strony int.: 47
Alina Lipkowska – Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Szkolenia w zakresie terapii uzależnień odbyła w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz w Polsko – Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień Błękitnego Krzyża w Polsce. Ponadto ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Studium Dialogu Motywującego. Doświadczenie w pracy terapeutycznej w zakresie uzależnień zdobywała w poradniach leczenia uzależnień. Pracuje w nurcie integracyjnym, szczególnie bliski jest mi dialog motywujący oraz nurt poznawczo-behawioralny. Praca w terapii uzależnień jest dla niej bardzo ważna, do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie. Jest przekonana, że ludzie są niekwestionowanymi ekspertami, jeśli chodzi o nich samych. Potrzebują tylko albo aż sprzyjającej atmosfery do zmiany.