Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Reza

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Reza

Dane kontaktowe:

Prywatny Ośrodek Terapii Uzależnień Reza mieści się w centralnej części Polski, w okolicach Bełchatowa. Położony jest w cichej, spokojnej i zielonej okolicy, co pozwala na pełną koncentrację w czasie terapii oraz ucieczkę od hałaśliwego miasta.

W naszym ośrodku leczymy uzależnienie od alkoholu. Pacjenci zgłaszający się do nas na terapię w pierwszym kroku odbywają podstawową terapię stacjonarną trwającą 4 tygodnie. Obejmuje ona terapię indywidualną lub grupową, której celem jest nauka utrzymania abstynencji. Dodatkowo pobudzamy w pacjencie budowanie motywacji do trzeźwienia, pomagamy w odbudowaniu relacji z bliskimi osobami oraz poprawiamy ogólną jakość życia. Jeśli istnieje taka potrzeba, czas terapii może zostać wydłużony. Innym rodzajem terapii w naszym ośrodku jest terapia motywacyjna trwająca 2 tygodnie i jest skierowana do osób mających problem z nawrotem uzależnienia oraz dla osób chcących bliżej przyjrzeć się własnym słabościom i problemom związanym z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Istnieje również możliwość odbycia terapii dla osób współuzależnionych, która może trwać od 1 do 2 tygodni. Taka forma terapii obejmuje kontakt indywidualny oraz zajęcia grupowe. Ma to na celu naukę nowych zachowań i wdrażania ich w życie, porządkowanie własnych emocji oraz oddzielanie własnego życia od innych.

Ostatnim rodzajem leczenia w naszym ośrodku jest terapia stacjonarna trwająca od 8 do 12 tygdoni, która obejmuje terapię indywidualną lub grupową. Jest to terapia pogłębiona, która poszerza wiedzę i umiejętności pacjenta w jego obszarach problemowych. Istnieje również możliwość odbycia konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych oraz konsultacji i terapii indywidualnych.
Od godziny 19:00 nasi pacjenci mają czas wolny.

Alkoholizm to poważna choroba i nie należy jej bagatelizować, dlatego pobyt w naszym ośrodku to inwestycja w nowe, lepsze życie. Zapewniamy całkowitą dyskrecję i anonimowość dla wszystkich pacjentów.

Zakres leczenia:
 • Podstawowa terapia stacjonarna (4 tygodnie) – indywidualna i/lub grupowa. Jej celem jest nauka utrzymania abstynencji. Pobudza w pacjencie budowanie motywacji do trzeźwienia, pomaga w odbudowaniu relacji z bliskimi osobami oraz poprawia jakość życia osoby uzależnionej.
 • Terapia motywacyjna (2 tygodnie) – skierowana do osób w nawrocie choroby związanej z uzależnieniem, jak również dla osób, które chcą bliżej przyjrzeć się własnym problemom związanym z nadużywaniem środków psychoaktywnych.
 • Terapia dla osób współuzależnionych (1-2 tygodnie) – obejmuje kontakt indywidualny oraz zajęcia grupowe, uczy nowych zachowań i konsekwentnego wprowadzenia ich w życie, porządkowania emocji i oddzielania życia własnego od cudzego.
 • Terapia stacjonarna (8-12 tygodni) – indywidualna i/lub grupowa. Jest to tzw. terapia pogłębiona, która poszerza wiedzę i umiejętności osoby uzależnionej w jego obszarach problemowych.
 • Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne.
 • Konsultacje i terapie indywidualne.
Co nas wyróżnia:
 • Doświadczona kadra specjalistów i psychoterapeutów,
 • Komfortowe warunki leczenia,
 • Terapie indywidualne i grupowe,
 • Konsultacje i terapie indywidualne,
 • Konsultacje psychologiczne i psychiatryczne,
 • Od godziny 19:00 czas wolny dla naszych pacjentów,
 • Cicha, spokojna i zielona okolica,
 • Pełna dyskrecja i anonimowość.

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Nowe Życie

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Nowe Życie

Dane kontaktowe:

Ośrodek Nowe Życie oferuje kompleksowe leczenie uzależnień, takich jak alkoholizm, narkomania, hazard, lekomania, seksoholizm, dopalacze, zakupoholizm, komputer i gry, współuzależnienie. Ośrodek mieści się w Zabierzowie, niedaleko Krakowa. Jego celem jest niesienie wsparcia i pomocy osobom, które chcą rozpocząć nowe i trzeźwe życie, wolne od nałogu. Dzięki terapii w naszym ośrodku możliwe jest trwałe zwalczenie problemu i całkowity powrót do normalnego życia.
Najskuteczniejszą metodą walki z wszelkimi uzależnieniami jest skorzystanie z pomocy specjalistów. W naszym ośrodku oferujemy indywidualne i grupowe terapie odwykowe, konsultacje psychiatryczne i lekarskie, specjalistyczne treningi prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. Do naszego ośrodka zapraszamy zarówno kobiety i mężczyzn, bez ograniczeń wiekowych.

Spotkania indywidualne w naszym ośrodku prowadzone są w formie rozmowy z psychoterapeutą z zachowanej całkowitej dyskrecji. Terapia grupowa natomiast odbywa się w grupie tematycznej osób borykających się z tym samym nałogiem.
Osobom, które z różnych przyczyn nie chcą bądź nie mogą korzystać z terapii w trybie stacjonarnym, proponujemy leczenie ambulatoryjne.

Szczególnie cenimy sobie treningi. Prowadzone one są w formie warsztatowej i pozwalają nabyć niezbędnych umiejętności do prowadzenia satysfakcjonującego życia po opuszczeniu ośrodka odwykowego. Dzięki temu pacjent osiąga niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności do skutecznej walki z uzależnieniem.
Warsztaty zapobiegania nawrotom uzależnienia skierowane są przede wszystkim do tych osób, którym udało się już jakiś czas wytrwać w “abstynencji”. Celem warsztatów jest pogłębienie wiedzy na temat skutecznej walki z nawrotami. Podczas treningów pacjenci uczą się radzić z własnymi emocjami i próbują niwelować popełniane błędy w pracy nad sobą po to, aby w przyszłości nie doszło do nawrotów choroby.

Bycie asertywnym bardzo pomaga w walce z uzależnieniem, dzięki asertywności i silnej woli łatwiej jest przeciwstawić się nałogowi. Treningi asertywności skierowane są nie tylko do osób uzależnionych, ale również współuzależnionych małżonków. Celem treningów jest nabycie silnej woli, poczucia wartości i zwiększenie własnej samoświadomości. W treningu asertywności stosuje się techniki wywodzące się z terapii poznawczo-behawioralnej.

Zapewniamy możliwość konsultacji: rodzinnej, psychiatrycznej, psychologicznej i lekarskiej. Konsultacja może stanowić doraźną pomoc dla każdej osoby, która jej oczekuje lub być wstępem do rozpoczęcia kompleksowej terapii leczenia uzależnień. Na podstawie informacji uzyskiwanych podczas konsultacji, dobieramy najlepszą metodę leczenia odwykowego. Pomagamy także rodzinom osób uzależnionych oraz przeprowadzamy terapię dla współuzależnionych. Cały proces leczenia i powrotu do zdrowia odbywa się w przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

Zakres leczenia:
 • Alkoholizm – jest chorobą postępującą, która wymaga natychmiastowego objęcia leczeniem w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnienia od alkoholu.
 • Narkomania – jest przyczyną wielu różnych chorób, zaburzeń i problemów emocjonalnych. Nieleczona narkomania jest chorobą postępująca, która stanowi poważne zagrożenie dla życia.
 • Hazard – w naszym ośrodku pomagamy hazardzistom stoczyć walkę z nałogiem w oparciu o indywidualną terapię odpowiednio dobraną do skali problemu.
 • Lekomania – uzależnienie od leków prowadzi do stopniowego i nieodwracalnego wyniszczenia organizmu, dlatego na pewnym etapie choroby w zasadzie jedynym ratunkiem jest leczenie nałogu w specjalistycznym ośrodku leczenia uzależnień.
 • Seksoholizm – podobnie jak inne uzależnienia, wywołuje skutki na poziomie psychicznym, emocjonalnym i zdrowotnym.
 • Dopalacze – są tak samo szkodliwe jak narkotyki. Wpływają negatywnie na zdrowie i kondycję psychiczną, a nawet mogą być przyczyną zgonu.
 • Zakupoholizm – jest niebezpieczny i może prowadzić do poważnych konsekwencji, dlatego tak jak inne uzależnienia wymaga specjalistycznego leczenia.
 • Uzależnienie od komputera – podobnie jak inne uzależnienia – wymaga specjalistycznej terapii, a podstawową formą leczenia, która na ogół przynosi najlepsze efekty, jest psychoterapia.
 • Współuzależnienie – jest to silne przystosowanie się do danej sytuacji, całkowite podporządkowanie swojego życia drugiej osobie i tym samym zaniedbanie własnych potrzeb. Do osób borykających się ze współuzależnieniem zalicza się najczęściej współmałżonków i partnerów życiowych osób pogrążonych w nałogu.
Co nas wyróżnia:
 • Wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów i psychoterapeutów,
 • Indywidualnie ułożona terapia odwykowa,
 • Konsultacje rodzinne oraz terapia małżeńska,
 • Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików,
 • Terapia ambulatoryjna,
 • Warsztaty interpersonalne,
 • Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne oraz lekarskie.

Błękitny Krzyż – Ośrodki Terapii Uzależnień

Błękitny Krzyż – Ośrodki Terapii Uzależnień

Dane kontaktowe:

Ośrodek Readaptacyjny w Bielsku Białej został założony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż. Działa już od ponad 20 lat. Ośrodek powstał w ramach programu PHARE 2003 „Wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości” w projekcie pt. „Wolność – Odpowiedzialność”. Był to projekt adresowany do pełnoletnich mężczyzn mających za sobą konflikt z prawem, bezrobotnych, bezdomnych lub przebywających w środowiskach dysfunkcyjnych.

Nasz Ośrodek przeznaczony jest dla osób: pełnoletnich, bezdomnych, bezskutecznie ubiegających się o lokal socjalny, bezrobotnych, mających sprawne górne kończyny, zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych, nieprzystosowanych społecznie, pozostających w rodzinach dysfunkcyjnych i środowiskach zaniedbanych społecznie, mających konflikt z prawem, potrzebujących pomocy w obszarze bytowym, socjalnym, prawnym, psychologicznym, rozwoju osobistego itp. Pomagamy również osobom współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Terapia w naszym ośrodku odbywa się indywidualnie oraz grupowo. Z naszej pomocy mogą skorzystać osoby uzależnione od substancji (alkoholu, narkotyków), jak i od czynności (hazardu, seksu/pornografii, pracy, komputera/nowych technologii/gier, zakupów, ćwiczeń fizycznych, kompulsywnego jedzenia, zbieractwa itp).

Ośrodek Readaptacyjny dysponuje 20 miejscami. Oferuje bezpłatne leczenie dzięki kontraktowi z NFZ i dofinansowaniu z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Osoby zgłaszające się do ośrodka mają zagwarantowany nocleg oraz wyżywienie.

Osoby borykające się z problemem alkoholu, narkotyków oaz hazardu poddawane są terapii uzależnienia w innych placówkach terapeutycznych należących do naszej fundacji.

Nasz ośrodek oferuje pomoc długofalową. Daje możliwość podjęcia własnej aktywności zawodowej i życiowej, wyrównania zadłużeń. Głównym celem prowadzonych przez nas działań jest usamodzielnienie się. Mieszkańcy ośrodka mają możliwość uczestnictwa w grupie samopomocowej Błękitnego Krzyża; uczestnictwa w darmowych kursach komputerowych; korzystania z kafejki internetowej; otrzymania pomocy z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na własne potrzeby i zasiłku celowego na żywność; uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach oraz wyjściach do kina teatru, na kręgielnie oraz basen.

Zajęcia prowadzone w ośrodku przyuczają pacjentów do pracy w dziedzinie remontowo-budowlanej, porządkowej, w wewnętrznej pralni, kotłowni oraz opiekując się zielenią wokół budynków ośrodka. Dodatkowo w ośrodku panują takie funkcje społeczne jak: gospodarz ośrodka, dyżurny, opiekun, asystent terapeuty zajęciowego itp., które przygotowują do pełnienia ról społecznych.

Działania w ośrodku opierane są o Indywidualny Program Readaptacji, który pozwala na trafne zidentyfikowane problemu pacjenta. Współpracujemy z lekarzami, psychologami, pracownikami socjalnymi, terapeutami, kuratorami sądowymi, prawnikami, doradcami zawodowymi, doradcami finansowymi. Każdy pacjent może liczyć na pomoc właśnie takich specjalistów, borykając się z różnymi problemami, nawet spłatą długów. Pacjenci uzyskują również stosowaną pomoc, jak np. uzyskanie wszelkich dokumentów, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy itp.

Nasz ośrodek na czas pobytu na oddziale leczenia uzależnień oraz na detoksie wystawia zwolnienie lekarskie. Istnieje również możliwość przedłużenia leczenia oraz dłuższego pobytu po zakończeniu podstawowego etapu terapii. Osoby wymagające detoksykacji mogą skorzystać z prowadzonego przez nas oddziału detoksykacyjnego (OLZA) przed rozpoczęciem terapii.

Nasze zespoły regularnie poddają się superwizji oraz biorą udział w kursach i szkoleniach. Szkolimy profesjonalistów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kształcimy terapeutów, prowadzimy wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą. Organizujemy również konferencje związane z tematyką pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin adresowane do profesjonalistów zajmujących się pomocą człowiekowi w potrzebie. Ponadto, zajmujemy się mediacjami czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, jednak w obecności bezstronnego mediatora. Ogólną misją naszego ośrodka jest niesienie profesjonalnej pomocy osobom w potrzebie zgodnie z chrześcijańską wizją człowieka.

Fundacja Błękitny Krzyż prowadzi ośrodki terapeutyczne w Bielsku-Białej, Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach i Pszczynie.

Adresy naszych pozostałych ośrodków:

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej

ul. Mostowa 1

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 822 79 83

email: motubb@bk-europe.pl

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Bielsku-Białej

ul. K. Miarki 11

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 812 65 04

e-mail: olza@bk-europe.pl

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień w Czechowicach-Dziedzicach

ul. Nad Białką 1b

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215 97 40,

e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu

Al. Legionów 1

34-300 Żywiec

tel. 33 861-00-83,

e-mail: olu@bk-europe.pl

Ośrodek Profilaktyki w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Dom Błękitnego Krzyża – im. Matki Ewy w Pszczynie

ul. Paderewskiego 3

43-200 Pszczyna

tel.: 32 210 42 92 lub 510 185 065

e-mail: pszczyna@bk-europe.pl

Ośrodek Mediacji Błękitnego Krzyża

ul. Dzwonkowa 138 

43-384 Jaworze

tel. 33 498 69 48

Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Behawioralnych

ul. Bystrzańska 51a 

43-300 Bielsko-Biała

tel. 33 817 20 49

Zakres leczenia:
 • Terapia grupowa oraz indywidualna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz od czynności (np. uzależnionych od hazardu, komputera, Internetu, telefonu, zakupów, pracy, seksu czy pornografii).
 • Współuzależnienie – dla osób żyjących z osobą uzależnioną chemicznie (alkohol, narkotyki) bądź osobą uzależnioną od czynności (hazard, komputer, seks).
 • Dorosłe Dzieci Alkoholików – dla osób dorastających w domu, w którym był obecny problem alkoholowy czy inne uzależnienie lub dysfunkcja. Może się zdarzyć, że w swoim dorosłym życiu napotykasz na rozmaite trudności w życiu osobistym i w relacjach z innymi. Mogą one wynikać z faktu, iż dorastałeś w bardzo ciężkich dla dziecka warunkach.
 • Konsultacja dla młodzieży
 • Mediacje
 • Terapia par
 • Terapia rodziców
 • Terapia rodziców i dzieci
Co nas wyróżnia:
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Działalność charytatywna,
 • Ochrona i promocja zdrowia,
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • Wizyty studyjne w partnerskich szpitalach i ośrodkach leczenia uzależnień za granicą,
 • Organizacja konferencji związanych z tematyką pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin,
 • Zajmowanie się mediacjami czyli rozwiązywaniem sporów poza salą sądową, jednak w obecności bezstronnego mediatora.

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO

Dane kontaktowe:

 • Wichulec 14, 87-327 Bobrowo
 • 887 029 952, 887 029 962
 • https://nefo.pl/
 • kontakt@nefo.pl
 • wyświetlenia: 3025

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO bazuje na autorskim programie terapii, stworzonym przez zespół profesjonalistów składający się ze specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów. Współpracujemy z wieloma placówkami, firmami i osobami fizycznymi, które z otwartym sercem patrzą na los drugiego człowieka. Nasz zespół tworzy grupę pozytywnie nastawionych do świata psychologów, terapeutów i po prostu ludzi, którzy naprawdę chcą pomagać. Przygotowaliśmy dla Państwa program terapii opracowując go w nurcie behawioralno – poznawczym z elementami koncepcji humanistyczno – egzystencjalnej, psychoterapii systemowej oraz dialogu motywującego. Ważne jest dla nas również podejście psychoterapeutyczne Miltona Ericksona oraz pewne idee i rozwiązania z modelu terapii BSFT. W naszym ośrodku diagnozujemy i leczymy uzależnienia od środków psychoaktywnych: od alkoholu, narkotyków, leków, nikotyny oraz uzależnienia behawioralne, np: od hazardu, internetu, gier komputerowych, zakupów, pracoholizmu. Pracujemy również nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach, a także prowadzimy terapię osób współuzależnionych, par oraz rodzin. W ofercie naszego Ośrodka, oprócz terapii podstawowej mamy również: terapię motywującą do leczenia, która trwa około 1 tygodnia i skierowana jest do osób, które jeszcze nie są do końca zdecydowane na całościową terapię podstawową. Pacjent wówczas poznaje miejsce, program terapii i sam może zdecydować o terminie przyjęcia. Taki pobyt ma na celu zmotywowanie pacjenta do podjęcia dalszych kroków Drugi rodzaj to terapia nawrotów, skierowana do osób, które przeszły etap podstawowy terapii, i po jakimś czasie zmiany złamały abstynencję lub obawiają się tego. Pobyt trwa od 14 do 28 dni. Trzecim rodzajem jest pobyt wspierający i wzmacniający zmianę, trwający do 3 dni, skierowany do osób, które przeszły etap podstawowy terapii w naszym Ośrodku, ale w dalszym ciągu potrzebują wsparcia ze strony terapeuty. W naszym ośrodku każdego pacjenta traktuje się w sposób wyjątkowy, dostosowując terapię do konkretnej osoby. Panuje u nas zasada pełnej dyskrecji. Nasi pacjenci nie figurują w żadnych rejestrach osób uzależnionych. Ogromnym atutem naszego Ośrodka jest panująca w nim miła, rodzina atmosfera.

Zakres leczenia:
 • Etap wstępny – jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, klimatyzuje się oraz podejmuje decyzje dotyczące dalszego leczenia.
 • Etap motywacyjny – w tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany a także angażuje się w zmianę.
 • Etap intensywny – jest to etap lepszego zrozumienia siebie. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.
 • Leczenie w Ośrodku przewidziane jest na okres od 4 do 8 tygodni.
Co nas wyróżnia:
 • Psychoterapia indywidualna,
 • Psychoterapia grupowa,
 • Treningi zachowań i umiejętności,
 • Leczenie medyczne (farmakologiczne) wspierające i wzmacniające psychoterapię,
 • Korzystanie z opieki medycznej, porady lekarskiej – psychiatry, neurologa, lekarza pierwszego kontaktu i innych,
 • Treningi relaksacyjne (medytacje) w niewielkich grupach, stosowane w ośrodku jako forma terapi leczniczej,
 • Treningi uważności wzorowane na technikach medytacji mindfulness, czyli wpływu umysłu na ciało i zdrowie,
 • Sport terapia,
 • Rehabilitacja medyczna z rehabilitantem,
 • Filmoterapia.

Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak”

Centrum Leczenia Uzależnień „Zaroślak”

Dane kontaktowe:

Centrum Leczenie Uzależnień „Zaroślak” mieści się w Borach Tucholskich, w województwie pomorskim. Jest to wyjątkowe miejsce. Odnajdą tu Państwo ciszę i spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. W takim otoczeniu pacjent może w pełni skupić się na sobie, na pracy nad sobą. Dodatkowo atmosfera panująca w ośrodku tworzona jest przez niepowtarzalny zespół, który zapewni Państwu pełne wsparcie, zaufanie i zrozumienie.
Leczenie w naszym ośrodku realizowane jest na podstawie kontraktu z NFZ. Terapia ma na celu wyzwolenie z uzależnienia od narkotyków. Indywidualny terapeuta stara się naprowadzić pacjenta na zrozumienie problemów związanych z danym uzależnieniem. Podczas terapii wspólne wypracowują indywidualną drogę skutecznego wyjścia z uzależnienia od narkotyków. Rolą terapeuty jest, korzystając z metody poznawczo behawioralnej, wypracowanie skutecznego sposobu wyjścia z uzależnienia.
Pacjent przebywający w naszym ośrodku odnajduje w sobie motywację do zmiany dotychczasowego życia. Najważniejsze w początkowym okresie leczenia narkomanii jest integracja pacjenta ze społecznością terapeutyczną. Grupa terapeutyczna pomaga zobaczyć i zrozumieć siebie. Jednym z podstawowych celów leczenia narkomanii jest właśnie lepsze poznanie siebie.

Zakres leczenia:
 • 1. Etapy procesu terapeutycznego
  Na każdym z etapów są jasno określone i sprecyzowane zadania i cele jakie ma do osiągnięcia pacjent, określone są też przywileje jakie mu
  przysługują oraz funkcje jakie może pełnić.
  W człowieku zachodzi wielostronna zmiana, czyli rozwojowy proces uczenia się. Każdy etap oznacza przyrost zmian. Jednym słowem wyznacznikiem etapów programu są przyrosty wiedzy i umiejętności.
 • 2. Psychoterapia grupowa
  Program terapia uzależnień realizowany jest między innymi przez udział w psychoterapii grupowej.
  Na każdym z etapów odbywają odpowiednie grupy terapeutyczne.
 • 3. Psychoterapia indywidualna
  Każdy z pacjentów oprócz terapii grupowej bierze udział w terapii indywidualnej. Każdy ma swojego indywidualnego terapeutę prowadzącego.
  Wstępne “Indywidualne Plany-Terapia Uzależnień” opracowywane są po sześciotygodniowym procesie diagnostycznym przy współpracy terapeuty oraz pacjenta.
Co nas wyróżnia:
 • 1. Skuteczny i sprawdzony program – terapia oparta na najnowszych metodach leczenia uzależnień i motywowania do zmiany,
 • 2. Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych – leczenie uzależnień chemicznych (alkoholizm, lekomania, narkomania) i behawioralnych (seksoholizm, hazard, pracoholizm, uzależnienie od komputera/internetu) w jednym miejscu umożliwia pełne wyjście z nałogu,
 • 3. Wiedza i zaangażowanie – zespół życzliwych i zaangażowanych terapeutów oraz różnorodne style pracy,
 • 4. Dobra diagnoza – uważamy, iż podstawą skuteczności procesu terapeutycznego jest dobra diagnoza psychologiczna,
 • 5. Bezpieczeństwo – nasze Centrum Leczenia Uzależnień zapewnia domową atmosferę sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa,
 • 6. Opieka – dzięki ścisłej i bezpośredniej współpracy między terapeutami, a pracującym w ośrodku lekarzem psychiatrą oraz psychologiem klinicznym nasi Pacjenci mają zapewnioną kompleksową opiekę,
 • 7. Dopasowanie do potrzeb – głównym warunkiem skutecznej pomocy jest nawiązanie specyficznej relacji emocjonalnej pacjenta z terapeutą. Dzięki temu pacjent może odczuwać różne emocje w kontakcie ważnymi dla niego osobami w codziennym życiu,
 • 8. Dodatkowe zajęcia poza terapią – w ramach zajęć poza terapią istnieje możliwość skorzystania z siłowni zorganizowanej w ośrodku. Ponadto, w całościową usługę terapeutyczną wpisane są wyjazdy terapeutyczne i wycieczki do okolicznych atrakcji turystycznych takich jak: zabytkowe miasta, okoliczne zamki, akwedukt, stok narciarski, wyjazdy na basen,
 • 9. Współpraca z rodzinami naszych pacjentów – zdajemy sobie sprawę, że w trakcie leczenia wsparcie rodziny jest bezcenne. Ośrodek leczenia uzależnień organizuje co dwa miesiące zjazdy rodzin, dzięki którym możliwa jest poprawa relacji między pacjentem a jego rodziną,
 • 10. Doświadczenie – ponad 15 letnia tradycja i doświadczenie.

Prywatny Ośrodek Leczenie Alkoholizmu “Terapie Tu i Teraz”

Prywatny Ośrodek Leczenie Alkoholizmu “Terapie Tu i Teraz”

Dane kontaktowe:

Prywatny Ośrodek Leczenia Alkoholizmu “Terapie Tu i Teraz” działa od 2000 roku. W tym okresie pomogliśmy wytrzeźwieć około 1300 osobom.
Szacujemy, że ok. 70% naszych klientów utrzymuje trzeźwość.

Nasz Ośrodek został wyróżniony w plebiscycie “Orły Medycyny 2018”.

Nasi terapeuci oprócz bogatej wiedzy teoretycznej dotyczącej uzależnienia od alkoholu posiadają osobiste doświadczenie choroby alkoholowej. Pracując z osobami uzależnionymi chcą i potrafią pomóc innym alkoholikom w osiągnięciu trzeźwości.

Naszą specjalizacją jest leczenie alkoholizmu poprzez prowadzone terapie alkoholowe. Zajmujemy się tylko i wyłącznie osobami dotkniętymi uzależnieniem od alkoholu.

Tak jak w przypadku każdej choroby tak i w przypadku choroby alkoholowej, im wcześniej podejmie się leczenie tym większa jest szansa na skuteczną terapię. Bliscy uwikłani w emocjonalną relację z alkoholikiem przez wszystkie trudne doświadczenia, których doznali, mają utrudnione zadanie chcąc pomóc choremu. Dlatego konieczna jest profesjonalna terapia, w trakcie której terapeuci w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie pomagają nie tylko zrozumieć mechanizmy ale przede wszystkim zmienić sposób myślenia.

Dodatkowym atutem naszego ośrodka jest spokojna zaciszna okolica, bliskość Lasku Wolskiego, Klasztor Kamedułów, Zoo Krakowskie. Organizujemy również piesze wycieczki po okolicy, kopiec piłsudskiego, medytacje w pobliskim Klasztorze Ojców Kamedułów, wyjazdy na Podhale czy do Zoo.

Zapewniamy całkowitą anonimowość. To Ty będziesz decydował, komu i ile powiesz o sobie. U nas w domowej atmosferze odzyskasz poczucie własnej wartości, pozbędziesz się poczucia winy i krzywdy.

Zakres leczenia:
  • Uzależnienie od alkoholu, alkoholizm, choroba alkoholowa -wszystkie te określenia dotyczą jednego problemu – podstępnej, nieuleczalnej i śmiertelnej choroby.
  • W naszym ośrodku leczenia uzależnień kobiety znajdują zrozumienie, wsparcie i życzliwość. Spędzają czas w domowej atmosferze w miejscu gdzie panuje klimat sprzyjający leczeniu ich choroby.
  • W komfortowych warunkach i domowej atmosferze pomożemy Ci przerwać ciąg picia alkoholu poprzez odtrucie alkoholowe.
  • Organizujemy spotkania dla byłych pacjentów w czasie weekendu od piątku do niedzieli w siedzibie ośrodka.
Co nas wyróżnia:
   • Wieloletnie doświadczenie,
   • Leczenie wyłącznie alkoholizmu,
   • Wysoka skuteczność terapii,
   • Terapia grupowa i indywidualna,
   • Warsztaty i spotkania dla współuzależnionych,
   • Doświadczona kadra terapeutów,
   • Zamknięte mityngi,
   • Ekskluzywny ośrodek,
   • Rozszerzony program “Tu i Teraz”,
   • Wsparcie po zakończeniu terapii.