Izabella Grzyb

Izabella Grzyb

Dane kontaktowe:

Izabella Grzyb – psycholog, psychoterapeuta, doktor nauk o zdrowiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy klinicznej i psychoterapeutycznej. Dotychczas pracowała również w poradniach zdrowia psychicznego, na oddziale psychiatrycznych dla dorosłych oraz dzieci. Jest związana z oddziałami somatycznymi, ginekologiczno – położnicznym, z patologią ciąży, intensywnej terapii noworodka. Współpracuje z dorosłymi oraz dziećmi do 3 roku życia.

Zajmuje się u dorosłych diagnozą psychologiczną oraz kwalifikacją do psychologii. Diagnostyka obejmuje zaburzenia lękowe, depresyjne, emocjonalne okresu perinatalnego oraz trudności emocjonalne w niepowodzeniach położniczych i niepłodności.
Natomiast u dzieci zajmuje się diagnostyką rozwoju psychomotorycznego.

Praca w szpitalu daje jej możliwości intensywnego rozwoju zawodowego oraz stałego kontaktu z pacjentami w procesie ich zdrowienia. Swoją uwagę skupia na psychologicznych aspektach niepłodności, konsultując pacjentów. Decyzja o podjęciu specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci zrodziła się w jej głowie poprzez kontakt z najmniejszymi pacjentami, których waga czasami osiągała 500 gram.

Poza pracą kliniczną i diagnostyczną jest również psychoterapeutą. Pasjonuje ją współuczestniczenie w procesie zdrowienia i rozwoju jej pacjentów. Pracuje zgodnie z kodeksem zawodowym oraz poddaje się regularnym superwizjom.

W 2011 roku założyła Centrum Psychoterapii Empatia, w którym przyjmuje dorosłych pacjentów do konsultacji psychologicznej oraz dalszego procesu terapeutycznego; dorosłych do psychoterapii; kobiety po niepowodzeniach położniczych, w trakcie leczenia niepłodności oraz z zaburzeniami emocjonalnymi z okresu perinatalnego; niemowlęta i dzieci do 3 roku życia.

Doświadczenie zawodowe:
 • Psychologia – Uniwersytet Jagielloński
 • Tytuł doktora nauk o zdrowiu – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Otwarta specjalizacja z psychologii klinicznej dzieci – Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 • 4-letni kurs psychoterapii psychodynamicznej – Zakład Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego
 • Szpital Położniczo – Ginekologiczny Ujastek
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika
 • Centrum Psychoterapii Empatia

Anna Moskal

Anna Moskal

Dane kontaktowe:

Anna Moskal – terapeuta, psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Absolwentka Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Posiada stopień magistra w specjalności psychologia kliniczna. Posiada certyfikat specjalisty terapii uzależnień.
Jej zainteresowania zawodowe to praca z dorosłymi, młodzieżą oraz dziećmi, które na codzień borykają się z problemami, mają trudności emocjonalne, zażywają substancje psychoaktywne lub nadużywają multimediów. Pomaga również pacjentom z rodzin mających problem z uzależnieniem.
Ponadto pracuje z nastolatkami, mającymi problemy w okresie dojrzewania: trudności w relacjach w rówieśnikami, niska samoocena, problem z wyrażaniem własnych potrzeb, agresja, wybuchy złości.

Współpracuje z osobami, które doświadczyły trudności, m.in.: uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki), chcących rzucić palenie, mających doświadczenie uzależnienia w rodzinie, nadużywających multimediów, pragnących zrozumieć siebie i swoją orientację seksualną, doświadczających trudności w akceptacji siebie lub nieporozumień w relacjach, chcących lepiej radzić sobie ze stresem i codziennymi sytuacjami, przeżywających dotkliwie okres dojrzewania, chcących uzyskać wsparcie w związku z kryzysem w życiu swojego dziecka.

Pani Anna na drodze studiów podyplomowych nabyła również uprawnienia pedagogiczne. Obecnie jest w trakcie szkolenie z zakresu analitycznie zorientowanej psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”. Swoje doświadczenie zawodowe uzyskała m.in. w Specjalistycznej Poradni „Opta”, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Edukacja”, w Placówkach Wsparcia Dziennego, w szkołach. Posiada także doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów i szkoleń dla profesjonalistów na temat profilaktyki uzależnień oraz przemocy. Swoją pracę psychologiczną i terapeutyczną poddaje regularnej superwizji. Przestrzega psychologicznego Kodeksu Etycznego.

Doświadczenie zawodowe:
 • Psychologia – Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkolenie specjalisty terapii uzależnień – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • Studium Pedagogiczne – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej – Centrum Edukacyjne Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH
 • Szkolenie „Zachowania autodestrukcyjne wśród młodzieży”
 • Seminarium teoretyczno-kliniczne pt. „ Adolescencja – rozumienie, psychoterapia analityczna, wybrane zagadnienia kliniczne”
 • Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
 • Konferencja „Psychoterapia na różnych etapach życia”

Katarzyna Klimowicz

Katarzyna Klimowicz

Dane kontaktowe:

Katarzyna Klimowicz – terapeuta, psychoterapeuta. Pracując z osobami dorosłymi opiera się na nurcie psychodynamicznym, to znaczy, że opiera się na założeniach psychoanalizy. Jest nieustannie otwarta na coraz to nowe wyzwania zawodowe. Po wysłuchaniu problemu pacjenta określa w jakim zakresie może rozpocząć terapię. Kluczowe są dla niej oczekiwania pacjentów. W swojej pracy spotyka się z osobami mającymi zaburzenia nastroju, osobowości, depresje, nerwice oraz stany lękowe.
Ma doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na schizofrenię lub z doświadczeniem epizodu psychotycznego. Z osobami dorosłymi pracuje na podstawie kontraktu krótkoterminowego, czyli spotkania trwają np. 3 miesiące lub długoterminowego, czyli terapia trwa tak długo, dopóki padnie decyzja, że należy ją zakończyć. W swojej ofercie ma również możliwość współpracy on-line poprzez skype.
W pracy z dziećmi jako nieliczna wśród terapeutów stosuje bajkoterapię.

Podczas pracy z rodzinami i parami opiera się na nurcie psychoterapii systemowej. Pracuje z zarówno z parami heteroseksualnymi, jak i homoseksualnymi. Najczęściej zgłaszanymi do niej problemami są: problemy relacyjne, komunikacyjne, wynikające z trudności wychowawczych, chorób w rodzinie, śmierci jej członków czy problemy separacyjne. W konstelacjach rodzinnych mogą pojawić się rodziny w różnych składach osobowych i relacyjnych, np.: rodzice i dzieci, rodzice, dzieci i dziadkowie czy tylko dwie osoby, np.:  matka z córką.

W jej ofercie znajduje się również wsparcie wychowawcze dla rodziców, opiekunów i osób pracujących z dziećmi. Takiego spotkania nie można nazwać terapią, lecz jest to forma psychoedukacji i wsparcia emocjonalnego w trudnej sztuce wychowania. Zakres tematyczny takich spotkań może być bardzo szeroki, np.: budowanie granic, jak radzić sobie z buntem nastolatka, rozwód rodziców – jak o tym rozmawiać i wiele innych.

Doświadczenie zawodowe:
 • 4-letnie Studium Psychoterapii w warszawskim Laboratorium Psychoedukacji
 • 2-letnie Studium Terapii Rodzin oraz Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 • Staż w Fundacji „Drabina Rozwoju”
 • Staż w Stowarzyszeniu “OPTA”
 • Staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Olga Praśniewska

Olga Praśniewska

Dane kontaktowe:

 • ul. Jana Rodowicza „Anody” 22A m.111
 • Warszawa
 • 22 276 70 81
 • http://cplwowska.pl
 • kontakt@psychocare.pl
 • wyświetlenia: 46

Olga Praśniewska – psycholog, psychoterapeuta. Posiada doświadczenie zarówno w pracy z dorosłymi, jak również z młodzieżą. Swoją pracę opiera na dwóch nurtach psychoterapeutycznych: poznawczo-behawioralnym, skoncentrowanym na problemach mających miejsce tu i teraz oraz na nurcie integracyjnym, obejmującym pogłębioną pracę, poruszającą przeszłość pacjenta i jego emocje. W swojej pracy koncentruje się na indywidualnych potrzebach pacjenta. Podczas wizyty konsultacyjnej całą uwagę skupia na jego problemach, tłumaczy pewne zależności, aby pacjenci czuli się pewnie i mogli świadomie korzystać z wizyt. Przyjmuje również pacjentów mówiących w języku angielskim.

Zainteresowanie psychologią rozwinęło się u niej, jak była już małym dzieckiem. Uwielbiała obserwować relacje ludzkie, ich problemy i myśli. W kolejnych latach pochłonęło ją czytanie książek, artykułów i oglądanie filmów psychologicznych. Wszystko to, co było związane z zagadnieniami psychologicznymi.
W okresie liceum uczyła się psychologii w USA. Po ukończeniu szkoły rozpoczęła studia na kierunku Social Psychology w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Po ukończeniu studiów odbyła praktykę na Oddziale Dziennym i w prywatnym gabinecie, gdzie miała okazję do bezpośredniego kontaktu z młodzieżą i dorosłymi.

Doświadczenie zawodowe:
 • Merrimack High School – specjalizacja psychologia
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – magister psychologii
 • Staż na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Warszawie
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – 4 letnia szkoła psychoterapii, podejście integracyjne
 • Szkolenia z zaburzeń odżywiania w Centrum Zaburzeń Odżywiania
 • Fundacja Etoh – Trening Mindfulness
 • Fundacja Etoh – Konference Dzieci Dorosłych Alkoholików
 • Szkoła Poznawczo-Behawioralna SWPS – 4 letnia szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej
 • Szkolenie z Zaburzenia Odżywiania – Kiedy jedzenie prowadzi do choroby – Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

Karolina Jarmołowicz

Karolina Jarmołowicz

Dane kontaktowe:

Karolina Jarmołowicz – psychoterapeuta, psycholog, terapeuta. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pracuje w podejściu integracyjnym – w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych. Podejście i metody dostosowuje do indywidualnych potrzeb swoich Klientów. Korzysta też z systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora PSPI.

Zanim Pani Karolina poświęciła się świadczeniu pomocy psychoterapeutycznej, przez 15 lat pracowała na wysokich stanowiskach managerskich w polskich i międzynarodowych koncernach, agencjach reklamowych oraz mediach. Zajmowała się zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem, public relation, efektywną komunikacją, budowaniem strategii marek oraz wprowadzaniem ich na polski rynek.

Pani Karolina ukończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt oraz jest w trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii / Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Aktualnie przygotowuje się także do przeprowadzania przewodu doktorskiego. Ukończyła szereg szkoleń w tematyce przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy oraz chorymi na depresję i zaburzenia dwubiegunowe oraz współuzależnionymi i syndromem DDA.

Doświadczenie zawodowe:
 • W trakcie szkolenia certyfikacyjnego w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii / Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Ukończony Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt.
 • Absolwentka studiów magisterskich z Socjologii na Wydziale Nauk Stosowanych APS w Warszawie oraz studiów licencjackich o kierunku Pedagogika i Praca Socjalna na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
 • Staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz staż kliniczny w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
 • Szereg szkoleń w tematyce przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy oraz chorymi na depresję i zaburzeniami dwubiegunowymi.
 • Pomoc psychologiczna w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizującym zadanie “Ogólnopolskie Pogotowie na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa Praga-Południe.
 • Staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego.
 • Zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów.
 • Organizacja zajęć oraz prowadzenie terapii psychologicznej, logopedycznej, muzyczno-ruchowej, plastycznej oraz rehabilitacji, dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Białej Podlaskiej oraz pracy z dziećmi w Fundacji Ocalenie w Warszawie.
 • Doświadczenie w pracy interwencyjnej z osobami zgłaszającymi się i przebywającymi w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “DOM”.

Joanna Lida

Joanna Lida

Dane kontaktowe:

Joanna Lida jest pedagogiem oraz psychoterapeutą w nurcie systemowym z zakresu terapii indywidualnej i rodzinnej oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Jest również członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Ma duże doświadczenie z zakresu psychoterapii uzależnień. Jest mediatorem sądowym.

Swoje wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi gromadziła przy prowadzeniu różnych grup terapeutycznych, jak i indywidualnych spotkań z pacjentami. Prowadzi również grupy warsztatowe obejmujące tematykę taką jak komunikacja, samorealizacja, poczucie własnej wartości, seksualność oraz intymność w relacjach.

Długoletnie doświadczenie zawdzięcza pracy na Oddziale Terapii Uzależnień. Aktualnie jest kierownikiem terapii oraz psychoterapeutą w prywatnym Ośrodku zajmującymi się uzależnieniami „Nowe Życie” w Wapnicy oraz pracuje w Pracowni Psychorozwoju i Wsparcia HORYZONTY.

Doświadczenie zawodowe:
 • Ukończenie szkoleń dotyczących uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia,
 • Ukończenie szkoleń w Polskim Towarzystwie Psychoterapii – Uzależnienia,
 • Staż na oddziale klinicznym w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień,
 • Kurs podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej,
 • Szkolenie z zakresu seksualności w Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej, w tym seksualność osób uzależnionych oraz seksoholizm,
 • Ukończony kurs edukatorów seksualnych,
 • Pomoc psychologiczna w ośrodkach takich jak Poradnia Ja-Ty, Monar oraz Tęczówka (praca z osobami z grupy LGBT+),
 • Ukończony kurs z zakresu zdrowego żywienia i dietetyki w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym.