Karolina Jarmołowicz – Warszawa

Karolina Jarmołowicz – Warszawa

Dane kontaktowe:

 • Plac Zbawiciela 2 lok. 26
 • Warszawa
 • tel. +48 696
 • https://osrodek-centrum.pl/
 • lea@osrodek-centrum.pl
 • wyświetlenia: 1026
 • wyświetlenia telefonu: 21
 • wyświetlenia strony int.: 29

Karolina Lea Jarmołowicz

Właścicielka i Szefowa Ośrodka CENTRUM w Warszawie i Gdańsku (www.osrodek-centrum.pl). Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Ekspert portalu kobieta.pl oraz znanylekarz.pl.

Pracując w podejściu integracyjnym, w swojej pracy korzysta z różnych nurtów teoretycznych. Podejście i metody dostosowuje do indywidualnych potrzeb Klientów. Specjalizuje się w pomocy psychologicznej, terapii indywidualnej – krótko i długoterminowej oraz doradztwie zawodowym. Jej pacjenci cenią ją za ciepło, otwartość, uśmiech i energię, a także niesztampowe podejście wynikające z różnorodnych doświadczeń zawodowych.

WYKSZTAŁCENIE

Ukończyła 4-letnią Profesjonalną Szkołę Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Jest doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego.

Szkoliła się także w zakresie terapii krótkoterminowej TSR – Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła kursy doszkalające w zakresach: terapia schematów (w tym praca z zaburzeniami osobowości typu borderline i narcystycznej); podstawy seksuologii (w tym zaburzenia seksualne i przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości); stres i depresja w życiu prywatnym (w tym zagadnienia wypalenia zawodowego, technik radzenia sobie ze stresem i kryzysami życiowymi) oraz wiele innych. Jest absolwentką studiów magisterskich z Socjologii na Wydziale Nauk Stosowanych APS w Warszawie oraz studiów licencjackich o kierunku Pedagogika i Praca Socjalna na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Odbyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Ukończyła szereg szkoleń w tematyce przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy oraz chorymi na depresję i zaburzeniami dwubiegunowymi.

Pracuje z pacjentami z szerokim spektrum problemów i trudności życiowych. Pomaga osobom przeżywającym problemy w relacjach, przechodzącym kryzysy, a także zmagającym się ze stresem w życiu codziennym. Towarzyszy w budowaniu poczucia własnej wartości oraz pomaga w rozwoju osobistym i budowaniu naturalnej pewności siebie.

Doświadczenie zawodowe:

Prowadziła zajęcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów. Zdobywała doświadczenie w pracy interwencyjnej z osobami zgłaszającymi się i przebywającymi w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “DOM”. Udzielała pomocy psychologicznej w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizującym zadanie “Ogólnopolskie Pogotowie na Rzecz Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej Warszawa Praga-Południe. Odbyła staż kliniczny na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Uczestniczyła w organizacji zajęć oraz prowadzeniu terapii psychologicznej, logopedycznej, muzyczno-ruchowej, plastycznej oraz rehabilitacji, dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Białej Podlaskiej oraz z dziećmi w Fundacji Ocalenie w Warszawie. Pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo w Ośrodku pomocowym w Lagos, Nigeria.

Przez ponad 15 lat zajmowała się marketingiem, strategią, efektywną komunikacją, budowaniem strategii marek oraz wprowadzaniem ich na polski rynek i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Pracowała w polskich i międzynarodowych koncernach, agencjach reklamowych oraz mediach dla m.in. takich marek jak Plus, Reserved, Tiger, Black Energy Drink, Gellwe, Fitella, 4Move, Microsoft, Jaguar.

 

Karolina Lea Jarmołowicz

Monika Piasta – Psycholog Wrocław

Monika Piasta – Psycholog Wrocław

Dane kontaktowe:

 • ul. Stalowa 92a/14
 • Wrocław
 • tel. +48 530
 • https://dobry-terapeuta.com/
 • rejestracja@dobry-terapeuta.pl
 • wyświetlenia: 324
 • wyświetlenia telefonu: 6
 • wyświetlenia strony int.: 3

Monika Piasta – psycholog Wrocław. Dodatkowo terapeuta oraz dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Tytuł magistra psychologii otrzymała na Uniwersytecie Humanistycznym we Wrocławiu. Ukończyła również studium Socjoterapii oraz Treningu Interpersonalnego. Odbyła także kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej.

Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie, uzyskując tym samym dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Pracowała również w Stowarzyszeniu na Rzecz Wyrównania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności Intelektualnej oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Dodatkowo pracowała jako psycholog współpracującym przy tym ze służbami mundurowymi.

Obecnie prowadzi indywidualną terapię dla dorosłych. Specjalizuje się w takich dziedzinach jak: zaburzenia lękowe, depresje (myśli samobójcze, samookaleczenie), nerwice, objawy psychosomatyczne, zaburzenia osobowości.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aktualnie przyjmuje pacjentów w Klinice Zdrowego Umysłu, której jest założycielką. Dzięki swojej szerokiej wiedzy oraz doświadczeniu zapewnia pełne zrozumienie poprzez szczerą i otwartą rozmowę, dyskrecję oraz pełne zaufanie.

Uważa, że psychoterapia jest wspólnym przedsięwzięciem, dlatego tak bardzo istotne jest wyznaczenie wspólnego celu terapeutycznego. Dlatego też w jej pracy bardzo ważny jest dialog, a także zaangażowanie ze strony pacjenta. Wówczas pomoże odkryć odpowiedzi, które tak naprawdę tkwią w osobie, która zgłasza się do jej Kliniki. Zadając odpowiednie pytania, pomaga wiązać fakty, uruchamia odpowiednie myślenie w określonych kierunkach. Stara się szukać wspólnej drogi z każdym pacjentem, który szuka u niej pomocy.

Doświadczenie zawodowe:
 • Studia psychologiczne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego
 • Kurs Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Wyrównania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności Intelektualnej
 • Psycholog przy współpracy ze służbami mundurowymi
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Własna działalność – Klinika Zdrowego Umysłu

Ewa Kłosińska – Psycholog Wrocław

Ewa Kłosińska – Psycholog Wrocław

Dane kontaktowe:

 • ul.Świętego Mikołaja 56/57 lok. 106
 • Wrocław
 • tel. +48 668
 • https://www.ewaklosinska.pl/
 • ewa.klosinska@gmail.com
 • wyświetlenia: 284
 • wyświetlenia telefonu: 4
 • wyświetlenia strony int.: 9

Ewa Kłosińska – psycholog Wrocław, psychoterapeuta, seksuolog. Absolwentka Studiów z dziedziny Seksuologii organizowanych przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 5-letnią Szkole Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie uzyskiwania tytułu Specjalisty Psychologii Klinicznej. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP.

Specjalizuje się w terapii par. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych. Pomaga osobom z trudnościami i zaburzeniami natury seksualnej. Prowadzi terapię par zgłaszających się z trudnościami w relacjach, a także sferze seksualnej. Pracuje z osobami będącymi w kryzysach, cierpiących z powodu trudności psychologicznych z objawami depresji, schizofrenii, zaburzeń nerwicowych- lękowych, zaburzeń osobowości. Pracuje także z rodzinami z doświadczeniem choroby psychicznej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Oferuje psychoterapię, diagnostykę psychologiczną psychoedukację, wsparcie psychologiczne. Przez 8 lat pracujowała w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, wcześniej także w tamtejszej Poradni Zdrowia Psychicznego. W pracy kieruje się zasadami kodeksu etycznego psychoterapeuty. Metody pracy dobiera do indywidualnych potrzeb pacjentów.

Doświadczenie zawodowe:
 • Studia z dziedziny Seksuologii organizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Psychoterapii przy Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Terapii Rodzin PTP
 • Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – Oddział Dzienny Psychiatrycznym
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

Antoni Brański – Terapeuta Wrocław

Antoni Brański – Terapeuta Wrocław

Dane kontaktowe:

 • ul. Krzycka 86b lok. 1
 • Wrocław
 • tel. +48 601
 • http://www.antonibranski.pl
 • gabinet@antonibranski.pl
 • wyświetlenia: 461
 • wyświetlenia telefonu: 6
 • wyświetlenia strony int.: 12

Antoni Brański – terapeuta Wrocław, psychoterapeuta, psychiatra. Zajmuje się psychoterapią, hipnozą i coachingiem. Pomaga w rozwijaniu się, w adaptowaniu się do ciągle zmieniającego się świata.

W swoim gabinecie zajmuje się takimi dziedzinami jak: farmakoterapia (leczenie chorób oraz ich objawów przy zastosowaniu odpowiednio dobranych leków); psychoterapia (indywidualna, grupowa, małżeńska, rodzinna; w sytuacjach szczególnych, zależnych od indywidualnych potrzeb stosowane są techniki psychodynamiczne); hipnoza (umożliwia leczenie wielu uzależnień: zaburzeń lękowych lub depresji); grupowa psychoterapia lub hipnoza.

Wpółpracuje również z lekarzami o długoletniej praktyce zawodowej i wysokich kwalifikacjach. Istnieje możliwość pomocy osobom, które z różnych względów nie mogą przyjść na wizytę do gabinetu. Wówczas stosuje się wizytę domową, możliwą do zastosowania, gdy stan pacjenta nie wymaga konsultacji w poradni.

Prowadzi personalne zajęcia w celach terapii lub podnoszenia osobistych preferencji na zaburzenia emocjonalne. Terapie prowadzone są na zamówienie dla osób prywatnych, organizacji lub firm. Celem takich warsztatów jest nabycie konkretnych umiejętności psychicznych, np. szybkiego odpoczynku, wchodzenia w stan zwiększonej kreatywności, poprawa wytrzymałości i wytrwałości w sytuacjach stresowych.

Pan Antoni wystawia również zaświadczenia dla osób prywatnych oraz na zlecenie firm i instytucji państwowych. Opinia może dotyczyć aktualnego, przeszłego lub prognozowanego stanu zdrowia psychicznego do celów orzeczniczych.

Doświadczenie zawodowe:
 • Założyciel i kierownik Poradni Leczenia Zaburzeń Pamięci przy Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu
 • Kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Kurs psychoterapii psychodynamicznej
 • Praca we własnej praktyce lekarskiej oraz dla firm: Medicover, Luxmed
 • Coaching, treningi, warsztaty dla osób indywidualnych oraz firm

Katarzyna Brzazgoń – Dzięcioł – Wrocław

Katarzyna Brzazgoń – Dzięcioł – Wrocław

Dane kontaktowe:

 • ul. Wystawowa 1/58
 • Wrocław
 • tel. +48 695
 • https://balansdiety.pl
 • kontakt@balansdiety.pl
 • wyświetlenia: 305
 • wyświetlenia telefonu: 5
 • wyświetlenia strony int.: 6

Katarzyna Brzazgoń – Dzięcioł – psycholog Wrocław, terapeuta, dietetyk, psychodietetyk. Jest abswolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale psychologii. Ukończyła również podyplomowe studia Dietetyki oraz podyplomowe studia Psychodietetyki na Lublińskiej Szkole Wyższej Nauk Społecznych. Jest także certyfikowanym trenerem metody Butejki (Buteyko Clinic International).

W swojej pracy łączy podejście behawioralno-poznawcze ze skutecznymi metodami wspierającymi rozwój i realizację siebie. Korzysta z podejścia EFT, mildfulness – uważności, technik oddechowych Buteyki, koherencji, psychodietetyki, podejścia kognitywnego Katy Byron – The Work.

Katarzyna jest również dietetykiem a co za tym idzie pasjonatką zdrowego stylu odżywiania. Zajmuje się diagnozą zaburzeń pokarmowych u dorosłych i dzieci oraz indywidualnym ustalaniem diet w zdrowiu, jak i w chorobie. W obszarze jej szczególnych zainteresowań leży wpływ sposobu odżywiania się na funkcjonowanie człowieka. Jej celem jest wczesna diagnoza zaburzeń pokarmowych, przybliżanie ludziom zdrowego sposobu odżywiania oraz dzielenie się z nimi zdrowymi i prostymi przepisami na zbilansowane posiłki.

Jest współautorką pierwszej polskiej książki psychodietetycznej o odżywianiu i diecie eliminacyjnej „Niepełnosprawność pokarmowa. Jak dietą eliminacyjną wspierać leczenie schorzeń alergicznych, psychicznych, neurologicznych? ” oraz publikacji dla dzieci przybliżających między innymi problematykę diety wykluczającej.

Doświadczenie zawodowe:
 • Studia wyższe na wydziale psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Podyplomowe studia Dietetyki oraz podyplomowe studia Psychodietetyki na Lublińskiej Szkole Wyższej Nauk Społecznych
 • Terapia behawioralno – poznawcza, (Integral, Warszawa)
 • Terapia systemowa (Family Affair, Brema)
 • Certyfikowany trener metody Butejki (Buteyko Clinic International)

Aleksandra Tylus – Psycholog Wrocław

Aleksandra Tylus – Psycholog Wrocław

Dane kontaktowe:

 • ul. Zwycięska 18a
 • Wrocław
 • tel. +48 500
 • https://poradniahomine.com
 • biuro@poradniahomine.com
 • wyświetlenia: 356
 • wyświetlenia telefonu: 7
 • wyświetlenia strony int.: 3

Aleksandra Tylus – psycholog Wrocław, terapeuta, psychoterapeuta. Jest absolwentką Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu na kierunku Psychologia. Studia podyplomowe ukończyła w MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie psychoonkologii klinicznej oraz liczne kursy wsparcia psychologicznego. Obecnie kształci się w zakresie psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Specjalizuje się w prowadzeniu indywidualnej psychoterapii osób dorosłych i młodzieży doświadczających trudności z m.in. budowaniem relacji, niską samooceną, zaburzeniami osobowości, nastroju, lękiem, kryzysami egzystencjalnymi. Pracuje również w oddziałach szpitalnych gdzie zajmuje się wsparciem psychologicznym pacjentów chorujących psychicznie i somatycznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Aleksandra reprezentuje spójną koncepcję pracy z pacjentem w nurcie psychodynamicznym. W procesie leczenia w terapii psychodynamicznej duże znaczenie ma relacja terapeutyczna tzn. sposób doświadczania więzi pacjenta z terapeutą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zawodowe:
 • Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu – Psychologia
 • Studia podyplomowe w MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Psychoterapia w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego