Ranking ośrodków terapii, uzależnienia, alkoholizm, grupa wsparcia